YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Megaron: 1 (1)
Volume: 1  Issue: 1 - 2005
Show Abstracts | << Back
ARTICLE
1.Audio- Visual Conservation And Restitution Of The Ancient Theaters And Odea In Virtual Environment: Erato Research Project
Zerhan Yüksel, Sevda Erdoğan, Ruhi Ayangil, Rengin Ünver, Can Binan, Cengiz Can
Pages 1 - 8

2.Objective and Subjective Examinations Related to the Noise Factor in Noisy Plants and Analyses of the Noise Regulation
Nuri İlgürel, Müjgan Şerefhanoğlu Sözen
Pages 9 - 17

3.Türkiye’de Afet Sonrası Yaşanan Barınma Sorunları
Sevgül Limoncu, Cengiz Bayülgen
Pages 18 - 27

4.Yapi Ürünü Kaynakli İç Hava Kirliliği Ve Risk Değerlendirmede Ön Araştirma
S. Müjdem Vural, Ayşe Balanlı
Pages 28 - 39

5.Yaşam Döngüsü Süreçlerinde Yapi Ürünü-Çevre Etkileşimi
Gökçe Tuna Taygun, Ayşe Balanlı
Pages 40 - 50

6.19. Yüzyilda İstanbul’da İnşa Edilen Askeri Yapilarin Koruma Sorunlari
Aynur Çiftçi, Nadide Seçkin
Pages 51 - 66

7.Açık Kamusal Kent Mekanlarının Toplum İlişkilerindeki Etkileri
M. Ebru Erdönmez, Altan Akı
Pages 67 - 87

8.Deprem Hasar Görebilirlik Riskinin Gözleme Dayali Belirlenmesine Yönelik Öneri Değerlendirme Yaklaşimi
M. Tolga Akbulut, Ayfer Aytuğ
Pages 88 - 98© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale