YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 3
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Yaşam Döngüsü Süreçlerinde Yapi Ürünü-Çevre Etkileşimi [Megaron]
Megaron. 2005; 1(1): 40-50

Yaşam Döngüsü Süreçlerinde Yapi Ürünü-Çevre Etkileşimi

Gökçe Tuna Taygun, Ayşe Balanlı
Ytü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Consisting of the relations occuring in life, environent is the complete whole where life itself formed. A building is an artifical environment designed and built to meet the user’s needs. These needs are fulfilled with the properties of building products that form the building. Life cycle of building products is a whole sequence of processes related with each other beginning with the extraction of the raw materials that form the product and ending with the disposal of the product.
Life cycle processes of building products are;
• Raw materials extraction,
• Production,
• Application,
• Usage,
• Recycle,
• Disposal.

Building products are directly or indirectly in interaction with environment during life cycle process. In order for the designers to give the correct product decision, the information of the effects of the building products to the environment during the life cycle processes have to be obtained.

Keywords: Building product, environment, life cycle, life cycle processes, life cycle assessment.


Yaşam Döngüsü Süreçlerinde Yapi Ürünü-Çevre Etkileşimi

Gökçe Tuna Taygun, Ayşe Balanlı
Ytü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Çevre, yaşam içinde yer alan ilişkiler ve yaşamın oluştuğu ortamlar bütünüdür. Yapı, kullanıcının gereksinimlerini gidermek üzere tasarlanmış ve üretilmiş bir yapma çevredir ve kullanıcılarının gereksinmelerini kendisini oluşturan yapı ürünlerinin özellikleri ile karşılar. Yapı ürünlerinin yaşam döngüsü; ürünü oluşturan hammaddelerin edinimi ile başlayan, ürünün kullanımının sona ermesi sonucu yok edilmesi ile biten, birbirini izleyen ve birbiri ile ilişkili süreçler bütünüdür.
Yapı ürünlerinin yaşam döngüsü süreçleri;
• Hammadde edinimi,
• Yapı ürününün üretimi,
• Yapı ürününün yapıya uygulanması,
• Yapı ürününün kullanımı, bakım ve onarımı, kullanımının yinelenmesi,
• Yapı ürününün geridönüşümü,
• Yapı ürününün yok edilmesidir.
Yapı ürünleri; yaşam döngüsü süreçleri boyunca çevre ile doğrudan ya da dolaylı bir etkileşim içerisindedir. Tasarımcıların doğru ürün kararı verebilmesi için; yaşam döngülerinde yapı ürünü-çevre etkileşimine ilişkin bilgileri edinmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapı ürünü, çevre, yaşam döngüsü, yaşam döngüsü süreçleri, yaşam döngüsü değerlendirmesi.


Gökçe Tuna Taygun, Ayşe Balanlı. Yaşam Döngüsü Süreçlerinde Yapi Ürünü-Çevre Etkileşimi. Megaron. 2005; 1(1): 40-50

Corresponding Author: Gökçe Tuna Taygun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale