YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 1
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Wind Flow Analysis on Simple plan-shaped Buildings [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-99975 | DOI: 10.14744/megaron.2021.99975  

Wind Flow Analysis on Simple plan-shaped Buildings

Tuğba İnan Günaydın
Department of Architecture, Niğde Ömer Halisdemir University, Niğde, Turkey

Understanding the wind effects on the building is of great importance in the architectural field. This study focuses on the analyse of various simple plan shaped buildings with different aspect ratios under various wind velocity to examine wind pressure distributions, and velocity distributions on and around the building. Therefore, the main evaluation criteria are plan shapes, building aspect ratios, storey height and wind velocity. With this aim, ANSYS Fluent 20.0 Computational Fluid Dynamics (CFD) software package program is used for the analysis. As a result of the study, it has been observed that the aspect ratios of width/height ratios (WR) and length/height (LR) ratios, building plan shape and wind velocity significantly affect the wind characteristics of the building. It has been observed that the change in the plan geometry did not have a significant effect on pressure coefficients on leeward surface. However, the change on the plan shape change or variation in the aspect ratios have critical effects in the pressure coefficients on side surfaces. As the length of the building increased, the pressure values increased on the side surfaces. On the other hand, it has been noticed that building aspect ratios have significant impacts on pressure values. The most critical pressure values were observed on windward surface and on side surfaces in D4 model which has the greatest length ratio (L/H) of 6.0.

Keywords: Building form, building dimensions, mean wind pressure, mean velocity magnitude, computational fluid dynamics (CFD)


Basit Plan Formlu Binalarda Rüzgar Akış Analizi

Tuğba İnan Günaydın
Mimarlık Bölümü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Türkiye

Bina üzerine etkiyen rüzgar yüklerinin anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma, rüzgar basınç dağılımlarını ve bina yüzeyindeki ve etrafındaki hız dağılımlarını incelemek için çeşitli rüzgar hızları altında farklı en-boy-yükseklik oranlarına sahip farklı basit plan geometrili binaların analizine odaklanmaktadır. Bu nedenle, ana değerlendirme kriterleri plan şekilleri, bina en boy yükseklik oranları, kat yüksekliği ve rüzgar hızıdır. Bu amaçla ANSYS Fluent 20.0 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) yazılım paket programı analiz için kullanılmaktadır. Çalışma sonucunda, genişlik / yükseklik oranları (WR) ve uzunluk / yükseklik (LR) oranlarının, bina planı şeklinin ve rüzgar hızının binanın rüzgar özelliklerini önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. Plan geometrisindeki değişimin, binanın rüzgar altı yüzeyindeki basınç katsayılarında önemli bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Ancak plan şeklindeki değişiklikler veya en-boy-yükseklik oranlarındaki farklılıklar, binanın yan yüzeylerindeki basınç katsayılarında kritik etkilere sahiptir. Bina uzunluğu arttıkça yan yüzeylerdeki basınç değerleri artmıştır. Öte yandan, bina en boy yükseklik oranlarının basınç değerleri üzerinde önemli etkileri olduğu görülmüştür. En kritik basınç değerleri uzunluk oranı (L/H) 6 ile en yüksek uzunluk oranına sahip D4 kodlu modelin rüzgar üstü yüzeyinde ve yan yüzeylerinde görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bina formu, bina boyutları, ortalama rüzgar basıncı, ortalama hız, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD)
Corresponding Author: Tuğba İnan Günaydın, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale