YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Approaches of Landscape Architects to Applications for the Use of Open and Green Spaces in Conditions of Covid-19 Pandemic [Megaron]
Megaron. 2021; 16(3): 559-573 | DOI: 10.14744/megaron.2021.90699  

Approaches of Landscape Architects to Applications for the Use of Open and Green Spaces in Conditions of Covid-19 Pandemic

Sibel Mansuroğlu1, Veysel Dağ2, Ayşe Kalayci Önaç3, Zerrin Söğüt4, Tanay Bi&775;ri&775;şçi&775;5
1Department of Landscape Architecture, Akdeniz University Faculty of Architecture, Antalya, Turkey
2Department of Landscape Architecture, Pamukkale University Faculty of Architecture and Design, Denizli, Turkey
3Department of City and Regional Planning, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Engineering and Architecture, İzmir, Turkey
4Department of Landscape Architecture, Çukurova University Faculty of Architecture, Adana, Turkey
5Department of Landscape Architecture, Ege University Faculty of Agriculture, İzmir, Turkey

Open and green areas, including areas such as parks, urban forests, daily recreation areas, residential gardens, can take on the task of changing the spatial system. Especially during epidemic/pandemic periods, people’s longing for nature gradually increases and this situation can lead to the emergence of various social problems. This study tried to put forward the views of Landscape Architects, who undertake important duties in the planning, design, implementation and sustainability of open and green spaces offered to the public, on the use of open and green spaces during the pandemic process and applications made in this regard through a survey. As a result of the survey conducted with 400 Landscape Architects, it was emphasized that the use of open and green areas is necessary in order to support public health during the pandemic period, but the necessity of various measures such as disinfection, physical distance, and re-handling of the use of urban furniture has been acknowledged. Understanding the socio-spatial consequences of the measures taken to prevent the spread of the epidemic and determining new concepts related to lifestyles that combine working and life patterns and arising from new spatial environments are among the benefits to be gained from the study. Based on the findings obtained through this study, it can be stated that Landscape Architects need to gain experience in nature, natural factors and health relations in order to be able to design urban green spaces in harmony with nature and with consideration to public health.

Keywords: Covid-19, landscape architect; open and green area; pandemic.


Covid-19 Salgını Koşullarında Açık ve Yeşil Alanların Kullanımına Yönelik Uygulamalara Peyzaj Mimarlarının Yaklaşımları

Sibel Mansuroğlu1, Veysel Dağ2, Ayşe Kalayci Önaç3, Zerrin Söğüt4, Tanay Bi&775;ri&775;şçi&775;5
1Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
2Pamukkale Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Denizli
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir
4Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana
5Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İzmir

Park, kent ormanları, günlük rekreasyon alanları, konut bahçeleri gibi alanları içeren açık ve yeşil alanlar mekânsal sistemi değiştirme görevini üstlenebilirler. Özellikle salgın hastalık dönemlerinde halkın doğaya özlemi giderek artmakta ve bu durum çeşitli toplumsal sorunların ortaya çıkmasına kadar varabilmektedir. Bu çalışmada, halkın kullanımına sunulan açık ve yeşil alanların planlanma, tasarım, uygulama ve sürdürülebilirliğinde önemli görevler yüklenen peyzaj mimarlarının salgın hastalıklar sürecinde açık ve yeşil alanların kullanımı ve bu konuda yapılan uygulamalara yönelik görüşleri Covid-19 salgını örneğinde anket aracılığı ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Dört yüz peyzaj mimarı ile yapılan anket çalışması sonucu salgın hastalıklarla mücadelede toplum sağlığını desteklemek amacıyla açık ve yeşil alanların kullanımının gerekli olduğu ancak, kullanımın dezenfeksiyon, fiziksel mesafe, kent mobilyalarının kullanımının yeniden ele alınması gibi çeşitli önlemler gerektirdiği üzerinde durulmuştur. Salgının yayılmasını önlemede alınan önlemlerin sosyomekânsal sonuçlarının anlaşılması ile çalışma ve yaşam kalıplarını birleştiren, ortaya çıkan yeni yaşam tarzları ile ilgili kavramların belirlenmesi çalışmadan elde edilecek faydalar arasındadır. Elde edilen bulgulara dayanılarak peyzaj mimarlarının kentsel yeşil alanları doğa ile uyumlu olarak tasarlayabilmeleri ve halk sağlığını dikkate alabilmeleri için doğa, doğal etkenler ve sağlık ilişkileri konusunda tecrübe kazanmaları gerektiği ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, peyzaj mimarı; açık ve yeşil alan; salgın hastalık.


Sibel Mansuroğlu, Veysel Dağ, Ayşe Kalayci Önaç, Zerrin Söğüt, Tanay Bi&775;ri&775;şçi&775;. Approaches of Landscape Architects to Applications for the Use of Open and Green Spaces in Conditions of Covid-19 Pandemic. Megaron. 2021; 16(3): 559-573

Corresponding Author: Sibel Mansuroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale