YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Dinar-Bademli Mosque: Architectural Characteristics and Hand-Made Decorations on Plaster [Megaron]
Megaron. 2020; 15(2): 240-253 | DOI: 10.14744/megaron.2020.90377  

Dinar-Bademli Mosque: Architectural Characteristics and Hand-Made Decorations on Plaster

Aslıhan Ece Paköz1, Nurcan Boşdurmaz2, Zeynep Gül Ünal3
1Department of Architecture, Istanbul Şehir University Faculty of Architecture and Design, Istanbul, Turkey
2Department of General Education, Istanbul Bilgi University, Istanbul, Turkey
3Department of Architecture, Yıldız Technical University Faculty of Architecture, Istanbul, Turkey

Bademli Mosque, in Bademli village of Afyonkarahisar, dates back to the late Ottoman period. In Afyonkarahisar, as in many other Anatolian cities, the influence of this period is visible in the adorning of mosques. Bademli Mosque is an important example as it has an extensive decoration program and preserves its original features. The mosque has timber posts and a flat roof, clad with timber. Its walls are adorned with colorful handmade decorations on plaster, the most noticeable one being Sultan Abdülhamid II’s tughra in the last prayer hall. In addition, the calligraphy program that extends inward from the entrance of the mosque is remarkable in that it shows how the symbolic reflection of worship in the place was perceived at the beginning of the 20th century. The present study focuses on the mosque’s rich handmade decorations, as well as its architectural characteristic. The study also provides suggestions for the preservation of the unique features of the Bademli Mosque, which have been poorly protected due to user-related problems and a lack of maintenance and repair. In this context, preservation project proposed by the authors in 2018 was used as a reference.

Keywords: Bademli Mosque, Dinar; handmade decoration; architectural characteristic; tughra.


Dinar-Bademli Cami: Mimari Özellikleri ve Kalem İşleri

Aslıhan Ece Paköz1, Nurcan Boşdurmaz2, Zeynep Gül Ünal3
1İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Bilgi Üniversitesi, Genel Eğitim Bölümü, İstanbul
3Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi, Bademli Köyü’ndeki Bademli Cami Geç Osmanlı dönemine tarihlenmektedir. Anadolu’da birçok şehirde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da bu dönem etkileriyle bezenmiş camiler vardır. Bademli Cami yoğun bir bezeme programına sahip olması ve bezemelerinin özgün niteliklerini koruması açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Ahşap direkli, düz ahşap tavanlı bu caminin kârgir duvarları sıva üzerine renkli kalem işleriyle bezenmiştir. Bunlar arasında en dikkat çeken kalem işi son cemaat yerindeki Sultan II. Abdülhamid’in tuğrasıdır. Bunun yanı sıra caminin giriş kapısından içeriye doğru devam eden yazı programı, 20. yüzyıl başında mekândaki ibadetin sembolik yansımasının nasıl algılandığını göstermesi açısından önemlidir. Caminin mimari özellikleri ile beraber çeşitli süslemelerden oluşan kalem işleri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada; hem bakım ve onarım eksikliğine hem de kullanıma bağlı koruma sorunları yaşayan Bademli Cami’nin sahip olduğu özgün niteliklerin korunması için koruma önerileri de verilmektedir. Bu konuda makale yazarları tarafından 2018 yılında hazırlanan koruma projesinden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bademli Cami, Dinar; kalem işi; mimari özellik; tuğra.


Aslıhan Ece Paköz, Nurcan Boşdurmaz, Zeynep Gül Ünal. Dinar-Bademli Mosque: Architectural Characteristics and Hand-Made Decorations on Plaster. Megaron. 2020; 15(2): 240-253

Corresponding Author: Aslıhan Ece Paköz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale