YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 1
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Plan Restitution Trial on a Group of Traditional Erzurum Houses in İbrahim Paşa District [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-85520 | DOI: 10.14744/megaron.2021.85520  

Plan Restitution Trial on a Group of Traditional Erzurum Houses in İbrahim Paşa District

Emriye Kazaz
Atatürk University, Faculty of Architecture and Design, Department of Architecture, Erzurum, Turkey

Extraordinary climatic features of Erzurum played a leading role in the architectural form of traditional houses. Houses that are firmly leaned against each other under the influence of the cold and harsh climate have the appearance of a mass in the urban fabric. While the body walls built with stone, flat roofs covered with earth, brick and wooden chimneys determine the facade character of these structures, the “swallow roof covered tandoor house” stands out as the most important architectural feature of traditional Erzurum houses.
In this study, the traces of the spatial, structural and functional transformation of a group of traditional Erzurum houses, which were built as independent but adjacent houses in the historical city center of Erzurum in the late 19th century and converted into a café restaurant in the historical process, were investigated.

Keywords: Traditional Erzurum House, Tandoor house, Swallow roof, Restitution.


İbrahim Paşa Mahallesinde Bir Grup Geleneksel Erzurum Evi Üzerine Plan Restitüsyonu Denemesi

Emriye Kazaz
Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Erzurum

Erzurum’un sıra dışı iklim özellikleri geleneksel evlerin mimari biçimlenmesinde başrol oynamıştır. Soğuk ve sert iklimin etkisiyle birbirine sıkı sıkıya yaslanan evler, kent dokusu içinde adeta bir yığın görünümündedirler. Taşla inşa edilen beden duvarları, toprak örtülü düz çatılar, tuğla ve ahşap bacalar bu yapıların cephe karakterini belirlerken, kırlangıç örtülü tandırevi geleneksel Erzurum evlerinin en önemli mimari özelliği olarak öne çıkmaktadır.
Bu çalışmada, Erzurum tarihi kent merkezinde 19.yy sonlarında bağımsız ancak birbirine bitişik konutlar olarak inşa edilen ve tarihsel süreç içinde bütünleşerek kafe restorana dönüşen bir grup geleneksel Erzurum evinin mekânsal, yapısal ve işlevsel dönüşümünün izleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Erzurum Evi, Tandırevi, Kırlangıç Örtü, Restitüsyon.
Corresponding Author: Emriye Kazaz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale