YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 2
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Rethinking the third place: could the book cafe be the social ınteraction catalyst for today's people? [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-80588 | DOI: 10.14744/megaron.2023.80588  

Rethinking the third place: could the book cafe be the social ınteraction catalyst for today's people?

Hasan Taştan, Çiğdem Polatoğlu
Yıldız Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Istanbul,turkey

Third places are gathering places where people spend time in their daily lives between home (first place) and work (second place) and have social interaction with people in the community. As a result of socioeconomic change and technological development over time, third places have changed spatially and socially. This study addresses the types of third places in the literature, focusing on the so-called book cafes, which exhibit both social and functional diversity. The study argues that these places can be called 'hybrid third place' based on the concept of hybrid, which is a biological concept. The study is based on the literature review on third places and the observations made in book cafes, which are places where different functions such as café, library and exhibition space coexist. According to the results of the study, nowadays new types of third places as well as in-between spaces have emerged. The hybrid third place, designed according to changing needs and socialization practices, is one of them. Considering that today's people's only expectation from the third place is not to have active social interaction with other people, the hybrid third place provides the necessary space for an experience that resembles public space and meets this need. In this context, the characteristics of the hybrid third place as a catalyst for social interaction that brings together people with different social roles were identified. Functional diversity, physical and social accessibility, flexible space design and historical value of the building are some of them.

Keywords: Third Place, Hybrid third place, Book cafe, Socializing, Social role


Üçüncü yeri yeniden düşünmek: kitap kafe günümüz insanı için sosyal etkileşim katalizörü olabilir mi?

Hasan Taştan, Çiğdem Polatoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü İstanbul, Türkiye

Üçüncü yerler bireylerin ev (birinci yer) ve işyeri (ikinci yer) arasında vakit geçirdikleri, topluluğu oluşturan diğer insanlarla etkileşime girdikleri toplanma alanlardır. Zaman içerisinde sosyo -ekonomik değişimler ve teknolojik gelişmeler sonucunda üçüncü yerler mekânsal ve sosyal olarak değişmişlerdir. Bu çalışmada literatürde yer alan üçüncü yer türlerini bütüncül şekilde ele alınmış hem sosyal hem de işlevsel olarak çeşitliliğe sahip mekanlar olan kitap kafelere odaklanılmıştır. Çalışmada bu yerlerin bir biyoloji terimi olan melez kavramından yola çıkılarak ‘melez üçüncü yer’ olarak adlandırılabilecekleri görüşü savunulmakta ve melez üçüncü yerin tanımı yapılarak gözlemlenen özellikleri belirtilmektedir. Çalışma üçüncü yerler ile ilgili literatür araştırmasına ve kitap kafe olarak adlandırılan kafe, kütüphane ve sergi salonu gibi farklı fonksiyonların bir arada yer aldığı mekanlarda gerçekleştirilen gözlemlere dayanmaktadır. Sonuç olarak günümüz insanının üçüncü yerden tek beklentisinin toplumu oluşturan diğer insanlar ile aktif sosyal etkileşime girmek olmadığı göz önüne alındığında melez üçüncü yer bu ihtiyaca uygun olarak kullanıcısına kamusal alana benzer bir deneyim için gerekli alanı sağlar. Bu bağlamda melez üçüncü yerin sosyal etkileşim katalizörü olarak farklı sosyal rollere sahip insanları bir araya getirmesini sağlayan özellikleri belirlenmiştir. İşlevsel çeşitlilik, fiziksel ve sosyal olarak erişilebilirlik, esnek mekân kurgusu ve yapının tarihi değeri bunlardan birkaçıdır.

Anahtar Kelimeler: Üçüncü Yer, Melez üçüncü yer, Kitap kafe, Sosyalleşme, Sosyal rol
Corresponding Author: Hasan Taştan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale