YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Ecological and Technological Cities of the Future [Megaron]
Megaron. 2009; 4(1): 27-34

Ecological and Technological Cities of the Future

Özge Yalçıner ERCOŞKUN1, Şule KARAASLAN1
Department of City and Regional Planning, Gazi University Faculty of Engineering and Architecture, Ankara, Turkey

In Turkey, more energy is consumed than the average energy consumption in the world, environmental policies are ignored, greenhouse emission levels are high, issues related to global climate change are disregarded, agricultural land and forestry are destroyed, and the ecological footprint increased; thus, it has become an obligation to take significant precautions. Ecological and technological design of new comfortable, healthy, environmentfriendly, minimum carbon-consuming, self-sufficient settlements contribute to urban sustainability. In this article, selected examples from around the world are analyzed for the future of sustainable cities by putting forward ecological and technological approaches.

Keywords: Information and communication technologies; geographic information systems; environmental technologies; ecological-technological urban design; sustainable cities.


Geleceğin Ekolojik ve Teknolojik Kentleri

Özge Yalçıner ERCOŞKUN1, Şule KARAASLAN1
Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Türkiye’de dünya toplam enerji tüketimine göre daha fazla enerji tüketilmesi, çevreci politikaların gözardı edilmesi, sera gazları emisyonunun fazlalığı, küresel iklim değişikliğinin ciddi yansımaları, tarım ve orman alanlarının tahribi ve artan ekolojik ayak izine karşı daha güçlü tedbirler alınması zorunlu hale gelmiştir. Konforlu, sağlıklı, çevre dostu, minimum karbon tüketen, kendi kendine yeterli yeni yaşam alanlarının ekolojik ve teknolojik olarak tasarlanması ile kentsel sürdürülebilirliğe katkı sağlanmaktadır. Bu makalede, geleceğin sürdürülebilir kentleri için ekolojik ve teknolojik yaklaşımlar ortaya koyarak, bazı dünya örnekleri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve iletişim teknolojileri; coğrafi bilgi sistemleri; çevre teknolojileri; ekolojik-teknolojik kentsel tasarım; sürdürülebilir kentler.


Özge Yalçıner ERCOŞKUN, Şule KARAASLAN. Ecological and Technological Cities of the Future. Megaron. 2009; 4(1): 27-34


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale