YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 1
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Examination of Sustainability in Airport Terminal Buildings within the Framework of LEED Certificate [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-62447 | DOI: 10.14744/megaron.2021.62447  

Examination of Sustainability in Airport Terminal Buildings within the Framework of LEED Certificate

Figen Çelik1, Ş. Tülin Görgülü2
1Ministry of Transport and Infrastructure, General Directorate of Infrastructure Investments, Ankara.
2Yildiz Technical University, Faculty of Architecture, İstanbul.

Today, convenient and flexible transportation has greatly promoted the rapid development of the global economy and society, but at the same time, the increase in traffic has also negatively affected sustainability. While promoting economic development and solving social employment issues, aviation has also caused huge environmental impacts. For this reason, airports around the world, especially since the early 2000s, create a more environmentally friendly corporate profile with the pressure of various internal and external stakeholders, to reduce the environmental and socioeconomic impacts caused by aviation operations, and tries to provide a safe and inspiring work environment for users and employees.
It is just one of these efforts that an increasing number of airport operating organizations are certified for widely used rating systems. Although the design pillar was weak until recently, "green airport design guides" have started to be created by aviation authorities and how it is built has become more important than what is built. The basics of setting up on the LEED certification of this design guide, because it is one of the world and the most widely used green building certification system in Turkey LEED Certification System selected as research subjects and aimed to examine the contribution to the sustainability of the airport's certification under study. Terminals with LEED certification have been selected and analyzed comparatively because they are the first in their category.
The design and operation of airport buildings and infrastructure provide opportunities to reduce impacts and demonstrate commitment to more sustainable practices. Airports are a complex working community of inter-related facilities and assets, which provides a challenge for the effective consideration and measurement of sustainability performance. As a result; it has been determined that a complex system such as airports is insufficient for certification, and it has been proposed to establish a rating system to cover the planning, design and construction and implementation stages of airports.

Keywords: Sustainable aviation, Green airport, LEED certificate, Airport passenger terminal, Sustainability.


Havalimanı Terminal Binalarında Sürdürülebilirliğin LEED Sertifikası Çerçevesinde İrdelenmesi

Figen Çelik1, Ş. Tülin Görgülü2
1Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Ankara.
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

Günümüzde rahat ve esnek ulaşım, küresel ekonominin ve toplumun hızlı gelişimini büyük ölçüde desteklerken, aynı zamanda artan trafik de sürdürülebilirliği olumsuz etkilemektedir. Havacılık, bir yandan ekonomik kalkınmayı teşvik ederken ve sosyal istihdam sorunlarını çözerken aynı zamanda çok büyük çevresel etkilere neden olmaktadır. Bu sebeple, dünyanın dört bir yanındaki havalimanları, özellikle 2000'li yılların başından bu yana çeşitli iç ve dış paydaşların baskısı ile giderek daha çevre dostu bir kurumsal profil oluşturmaya, havacılık operasyonlarının neden olduğu çevresel ve sosyoekonomik etkileri azaltmaya, kullanıcılar ve çalışanlar için güvenli ve ilham verici bir çalışma ortamı sağlamaya çalışmaktadır. Artan sayıda havalimanı işletmeci kuruluşunun, yaygın olarak kullanılan derecelendirme sistemlerinin sertifikalarını almaları bu çabalardan yalnızca bir tanesidir.
Yakın zamana kadar tasarım ayağı zayıf bırakılsa da günümüzde havacılık otoritelerince “yeşil havalimanı tasarım kılavuzları” oluşturulmaya başlanmış ve ne inşa edildiğinden çok nasıl inşa edildiği önem kazanmıştır. Bu tasarım kılavuzlarının temellerini LEED sertifikası üzerine kurmaları, dünyada ve Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan yeşil yapı sertifikasyon sistemlerinden biri olması nedeniyle LEED Sertifika Sistemi araştırma konusu olarak seçilmiş ve çalışma kapsamında sertifikanın havalimanı sürdürülebilirliğine katkısının irdelenmesi hedeflenmiştir. LEED sertifikası alan terminaller kategorilerinde ilk olmaları nedeniyle seçilerek, karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Sonuç olarak; havalimanı sürdürülebilirliğinin bina sertifikasyonundan daha fazlasını kapsadığı, LEED sertifikasının yapının kendine odaklanırken, havacılık kaynaklı çevresel etkiler ve operasyon safhası için bir çözüm önerisi getiremediği, havalimanları gibi kompleks bir sistemin sertifikalandırılması için yetersiz kaldığı tespit edilmiş ve havalimanlarının planlama, tasarım ve inşaat, operasyon ve bakım aşamalarını kapsayacak şekilde bir derecelendirme sitemi oluşturması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir havacılık, Yeşil havalimanı, LEED sertifikası, Havalimanı yolcu terminali, Sürdürülebilirlik.
Corresponding Author: Figen Çelik, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale