YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 1
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
A Study on Sound Level Calibration For Listening Tests Performed with Headphones in Architectural Acoustics [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-56244 | DOI: 10.14744/megaron.2021.56244  

A Study on Sound Level Calibration For Listening Tests Performed with Headphones in Architectural Acoustics

Ezgi Türk Gürkan, Zerhan Yüksel Can
Department Of Architecture, Yıldız Technical University Faculty Of Architecture, İstanbul, Turkey

Listening tests are one of the frequently used methods in subjective acoustic evaluations of halls. The acoustic evaluations of the halls obtained through listening tests, provide data to the acoustic designer to be used for design or renovation or improvement studies. Listening tests are generally carried out through the recordings taken in the hall or the auralizations digitally created in computer modellings.
In listening tests, it is necessary to convey the ambient conditions to the subjects correctly to ensure that the evaluations to be made are accurate. Required features for accurate transmission are proper modeling, correct settings for the presentation method and lack of effect of the technical characteristics of the equipment used. Within the scope of the study, the presentation methods of the records and the parameters that may affect them are examined.
Considering the relationship between the sound level and intelligibility, it is expected that the sound level of the recording may affect the preferences of the subjects. It is seen that the necessary importance is not given to the issue of "giving sound energy to the listener at the level obtained in the simulations" in the listening tests. The aim of this study is to reveal the method that will eliminate this deficiency. It was aimed to share the method for the correct transfer of level calibration in listening tests with headphones through a case study.
In the case study presented, calculations made for the acoustic modelling of a designed hall are used. Sound level measurements are performed using a head & torso simulator in order to provide the same sound energy output with the calculated sound level at the headphone output point of the system configuration that is set up to be used in listening tests. Thus, the level settings of the system, which were determined to be used in listening test presentations in modeling, can be fixed.
With the level calibration made, it will be ensured that exactly the same acoustic simulation conditions in listening tests are conducted to the subjects. It is expected that the study will contribute designers to present the correct conditions by creating an example for listening tests performed with the headset presentation and taking accurate evaluations accordingly.

Keywords: Architectural Acoustics, Listening Test, Headphone Presentation, Sound Level, Sound Level Calibration


Mimari Akustikte Kulaklıkla Yapılan Dinleme Testleri için Ses Düzeyi Kalibrasyonu Üzerine Bir Çalışma

Ezgi Türk Gürkan, Zerhan Yüksel Can
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Mekanların öznel akustik değerlendirmelerinde dinleme testleri sıklıkla başvurulan yöntemlerden biridir. Deneklere uygulanan dinleme testleri ile elde edilen akustik değerlendirmeler tasarım, yenileme ya da iyileştirme çalışmalarında akustik tasarımcıya veri sağlar. Dinleme testleri genellikle mekanda alınan kayıtlar ya da bilgisayar ortamında oluşturulan modelleme işitselleştirmeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Dinleme testlerinde, dinletilmek istenen ortam koşullarının deneklere doğru bir şekilde iletilmesi, yapılacak değerlendirmelerin sağlıklı olması açısından gereklidir. Doğru aktarım için aranan özellikler, uygun modelleme, işitselleştirme sunum yöntemine ilişkin doğru ayarlar ve kullanılan ekipmanın teknik özelliklerinin testleri etkilememesidir. Çalışma kapsamında kayıtların sunum yöntemleri ve sunumları etkileyebilecek parametreler incelenmiştir.
Aktarılan ses düzeyinin özellikle anlaşılabilirlikle olan ilişkisi düşünüldüğünde, dinletilen kaydın ses düzeyinin dinleyici tercihlerini etkilemesi öngörülmektedir. Dinleme testlerinde “dinleyiciye simülasyonlarda elde edilen düzeyde ses enerjisi verilmesi” konusuna gereken önemin verilmediği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı bu eksikliği giderecek yöntemin ortaya konmasıdır. Bir örnek çalışma üzerinden, kulaklıkla yapılan dinleme testlerinde düzey kalibrasyonunun doğru bir şekilde yapılabilmesine yönelik yöntemin paylaşılması amaçlanmıştır.
Sunulan örnek çalışmada, tasarlanan bir salona ait akustik simülasyona ait hesaplamalar kullanılmıştır. Dinleme testlerinde kullanılmak üzere kurulan sistem konfigürasyonuna ait kulaklık çıkışında, hesaplanan ses düzeyinde ses enerjisi çıkışını sağlamak için head & torso (baş ve göğüs) simülatörü kullanılarak ses düzeyi ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, modellemede sunumda kullanılmak üzere belirlenen, sisteme ait düzey ayarları sabitlenebilmiştir.
Yapılan bu düzey kalibrasyonu ile, dinleme testlerinde akustik simülasyon koşullarının bire bir dinleyiciye aktarılması sağlanacaktır. Çalışmanın, kulaklık sunumu ile gerçekleştirilen dinleme testleri için örnek yaratarak doğru koşulların sunulması ve buna bağlı olarak doğru değerlendirmelerin alınması ile katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mimari Akustik, Dinleme Testi, Kulaklık Sunumu, Ses Düzeyi, Ses Düzey Kalibrasyonu
Corresponding Author: Ezgi Türk Gürkan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale