YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Developmental Implications of Children Bedroom in the Interior Environment and Implementations of Adults Preferences [Megaron]
Megaron. 2015; 10(3): 305-316 | DOI: 10.5505/MEGARON.2015.55798  

Developmental Implications of Children Bedroom in the Interior Environment and Implementations of Adults Preferences

Meryem Yalçın1, Kemal Yıldırım2, Ayşe Müge Bozdayı1
1Interior Architecture And Environmental Design, Tobb Economy And Technology University, Ankara
2Department Of Furniture And Decoration, Gazi University, Ankara

Many sociologists, psychologists and environmental designers have suggested that physical environment is stimulating the senses of children where they can explore and experiment not only positively effects their learning ability and skills but also influences their behavior. However practitioners of children space design adapt their spatial perspectives to meet the clients' needs and find new ways to work imaginatively within budget constraints. For this reason the focus of this study is to discuss the expectations, preferences and necessities of children’s bedrooms by adults as an example of their contemporary implementation and implications within the interior environment. The method used is examination of various publications, results of children study researches, surveys, observations in order to determine their needs, preferences, concerns and expectations. In the study 160 completed questionnaires were used under the following headings; The status of children with the possession of a room of their own, dimensions of the bedrooms, floor covering, wall papers or covering and wall colors, children desire to spend time in the room and the time spent, furniture, matters taken into account in preference of furniture, general and material preferences, while these present paradigms in the approach to children’s bedrooms at the present day, the physical qualities that need to be included within the framework of this context is the matter of discussion and argument.

Keywords: 1. Children bedrooms, 2. Adult preferences, 3. Interior Environment; 4. Furniture


Bir İç Mekan Çevresi Olarak Çocuk Odasının Çocuk Gelişimine Etkileri ve Yetişkin Uygulamaları

Meryem Yalçın1, Kemal Yıldırım2, Ayşe Müge Bozdayı1
1İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı, Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara
2Mobilya Ve Dekorasyon Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara

Çocuğun mekân ile etkileşimi, mekânın çocuğa sunduğu imkânlara bağlıdır. Çocuğun keşfedebileceği, sınayabileceği, duyularını uyaran mekânların çocukların öğrenme kapasiteleri ve yetenekleri üzerinde olduğu kadar davranışları üzerinde olumlu etkileri olduğu birçok sosyolog, psikolog ve çevre tasarımcısı tarafından ortaya konmuştur. Ancak profesyoneller çocuk mekan tasarımlarında mekansal bakış açılarını müşteri gereksinimlerine ve bütçelerine göre yönlendirmektedirler.Bu yüzden çalışmanın odak noktası yetişkinlerin çocuk odalarındaki beklentileri, terchleri ve gereksinimleri günümüzdeki etkileri ve iç mekandaki etkileridir.Çalışmanın yöntemi çeşitli kaynaklar, çocuk araştırma verileri, anketler, gözlem sonucunda elde edilen verilere dayanarak çocukların mekansal ihtiyaç, tercih ve beklentileri tespit edilmesinden oluşmuştur. Bu kapsamda 160 katılımcıya uygulanan anketlerin ana başlıkları şöyledir: Çocukların Bağımsız Oda Durumu, Odaların Boyutları, Zemin Kaplama, Duvar Kaplaması ve Duvar Rengi, Odalarda Kalma İsteği ve Geçirilen Süre, Mobilyalar, Genel ve Malzeme Tercihlerine ve Mobilya seçiminde dikkat edilen hususlar günümüz koşullarında çocuk odasına yaklaşım konusunda örneklem oluştururken, bu örneklem çerçevesinde günümüz koşulları içersinde olması gereken fiziksel nitelikleri tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 1. Çocuk Odaları, 2. Yetişkin Tercihleri, 3. İç Mekan; 4. Mobilya


Meryem Yalçın, Kemal Yıldırım, Ayşe Müge Bozdayı. Developmental Implications of Children Bedroom in the Interior Environment and Implementations of Adults Preferences. Megaron. 2015; 10(3): 305-316

Corresponding Author: Ayşe Müge Bozdayı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale