YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Deprem Hasar Görebilirlik Riskinin Gözleme Dayali Belirlenmesine Yönelik Öneri Değerlendirme Yaklaşimi [Megaron]
Megaron. 2005; 1(1): 88-98

Deprem Hasar Görebilirlik Riskinin Gözleme Dayali Belirlenmesine Yönelik Öneri Değerlendirme Yaklaşimi

M. Tolga Akbulut, Ayfer Aytuğ
Ytü Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Barbaros Bulvarı, 34349, Beşiktaş, İstanbul

Almost the entire homeland of our country is under earthquake risk. According to the researches it is a fact that most of the existing buildings in our country do not achieve the earthquake safety conditions.
As it is also mentioned in the report of National Seismic Earthquake Council, the existing building replacement with the new buildings in natural obsolescence duration may occur in a long term or maybe it will take centuries. The renovation of all existing buildings is economically inconceivable, unreasonable in terms of engineering and impossible for the construction period. So the existing buildings must be checked systematically in a short period of time then in a priority order high vulnerable buildings must be made earthquake safe.
Therefore in the doctoral thesis named “Visual Evaluation Method of Earthquake Vulnerability Risk of the Constructed Buildings” which is the referee of this paper, a rapid and economical evaluation method is developed to analyze the earthquake vulnerability of existing buildings. The aim of this paper is to briefly explain basic notions about the earthquake vulnerability risk and developed vulnerability assessment process.

Keywords: Earthquake, Hazard, Risk, Disaster Risk, Vulnerability.


Deprem Hasar Görebilirlik Riskinin Gözleme Dayali Belirlenmesine Yönelik Öneri Değerlendirme Yaklaşimi

M. Tolga Akbulut, Ayfer Aytuğ
Ytü Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Barbaros Bulvarı, 34349, Beşiktaş, İstanbul

Ülkemiz coğrafyasının hem nüfus, hem alan bakımından tamamına yakın bir bölümü deprem tehlikesi altındadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar mevcut yapı stoğunun büyük bölümünün depremlere karşı yeterli güvenliğe sahip olmadığını ortaya koymaktadır.
Ulusal Deprem Konseyi tarafından hazırlanan Deprem Zararlarını Azaltma Ulusal Stratejisi Raporu’nda da belirtildiği gibi mevcut yapı stoğunun, doğal eskime sürecinde tümüyle kendiliğinden yenilenmesi uzun bir süre alacak, belki yüzyıllar gerektirecektir. Bütün güvensiz yapıların yenilenmesi ise hem ekonomik açıdan olanaksız, hem mühendislik açısından anlamsız, hem de gerekli zaman açısından imkansızdır. Bu yapı stoğunun öncelikle sistematik bir düzen ve vakit kaybetmeden hızlı bir biçimde gözden geçirilmesi ve sonrasında anlamlı bir öncelik sırası içinde ivedilikle yenilenmesi gereken yapılardan başlayarak depreme karşı güvenli hale getirilmesi gereklidir.
Bu amaçla, makalenin dayanağını oluşturan tez çalışmasında mevcut betonarme yapıların deprem hasar görebilirliklerini belirlemeye yönelik bir değerlendirme yöntemi önerisi geliştirilmiştir. Bu makale kapsamında, deprem hasar görebilirlik riski ile ilgili temel kavramlara değinilerek, geliştirilen değerlendirme süreci ana hatları ile kısaca açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Tehlike, Risk, Afet Riski, Hasar Görebilirlik.


M. Tolga Akbulut, Ayfer Aytuğ. Deprem Hasar Görebilirlik Riskinin Gözleme Dayali Belirlenmesine Yönelik Öneri Değerlendirme Yaklaşimi. Megaron. 2005; 1(1): 88-98

Corresponding Author: M. Tolga Akbulut, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale