YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 2
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
The Effect of the Landmark on the Symmetry Axis to the Spatial Legibility of the Visually Impaired [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-33269 | DOI: 10.14744/megaron.2021.33269  

The Effect of the Landmark on the Symmetry Axis to the Spatial Legibility of the Visually Impaired

Ozlem Belir
İstanbul Gedik University, Faculty Of Fine Arts and Architecture, Department Of Architecture

Visually impaired person should know his/her where abouts and where he/she is headed to in order to live comfortably and move independently like a sighted person. Independence of the individual is only related to the perception of the place. The place and environment in which they live are accessible to every individual who is independent.
In this study, axial line analysis and visibility graph analysis of the Darüşşifa section of the Sultan II. Bayezid Complex which was built between 1484 and 1488, in Edirne, was analysed by means of the space syntax method and numerical data were obtained. The values obtained by the space syntax method were compared with the outputs of the workshop held with a group of architecture students in the same space.
The purpose was to resolve the knowledge that was gained in historical place which is rich with its sensory potential with acoustic, scent and tactile knowledge. In the workshop, which can be explained as the experience of applying the invisibility dimension in the design process, different experiences were experienced about reading and shaping the space with our multiple senses. The students presented their new designs and solution suggestions for the problems they identified.
Main purpose of the workshop was to illustrate how persons cognitive map legibility is affected with their multiple senses with a small sample. In this study the effects on visually impaired person's perception was analysed with plan diagram that includes the parameters of legibility and structural and sensorial marks. In this study, the importance of the location of the landmarks in buildings with symmetrical plan schemes for the visually impaired person to perceive the plan was revealed.

Keywords: Visually impaired, spatial legibility, landmarks, space syntax


Simetri Eksenindeki İşaret Ögesinin Görme Engellinin Mekânsal Okumasına Etkisi

Ozlem Belir
İstanbul Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Görme engelli bireyin (görmeyen ve az gören), gören bir kişi gibi, nerede olduğunu ve nereye gitmekte olduğunu bilmesi konforunu yaşaması, dolayısıyla bağımsız hareket edebilmesi gereklidir. Bireyin bağımsızlığı ancak bulunduğu mekânı algılaması ile ilgilidir. Mekânı okuyabilen gören ya da görmeyen her kişi bağımsızdır. Bağımsız olan her kişi için içinde bulunduğu mekân ve çevre erişilebilirdir.g
Bu çalışmada, Edirne’deki, 1484-1488 yılları arasında inşa edilmiş Sultan İkinci Bayezid Külliyesi’nin, halen sağlık müzesi olarak kullanılan Darüşşifa bölümünün, mekân dizimi yöntemi ile eksenel hat analizi ve görünür alan analizleri yapılmış ve sayısal verilere ulaşılmıştır. Mekan dizim yöntemi ile elde edilen değerler aynı mekanda bir grup mimarlık öğrencisi ile yapılan atölye çalışmasının çıktıları ile karşılaştırılmıştır.
Duyusal potansiyelleri zengin olan tarihi mekânda gerçekleştirilen atölye çalışmasında, akustik, koku ve dokunsal algıyla elde edilen bilgi bütününün çözümlenmesi amaçlanmıştır. Tasarım sürecinde, görünmezlik boyutunun uygulanabilme deneyimi olarak açıklayabileceğimiz atölye çalışmasında, çoklu duyularımızla mekânı okumak, biçimlendirmek ile ilgili farklı deneyimler yaşanmıştır. Öğrenciler, oluşturdukları yeni tasarımlar ve tespit ettikleri sorunların çözüm önerilerini ortaya koymuşlardır.
Amaç, çoklu duyularla oluşan bilişsel haritaların, okunabilirliğe hangi ölçüde etki ettiğinin küçük bir örnekle ortaya koyulmasıdır. Okunabilirliğe etki eden parametrelerden olan plan şemasının ve yapısal - duyusal işaret ögelerinin bulunduğu yerlerin görme engellilerin algılamasına nasıl etki ettiği araştırılmıştır. Simetri eksenindeki ve eksen dışındaki işaret ögesi yerleşiminin, görme engellinin plan okumasına doğrudan etki ettiği görülmektedir.
Simetrik plan şemasına sahip binalarda işaret ögelerinin yerinin görme engelli kişinin planı algılayabilmesi açısından önemi ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: görme engelli, mekânsal okunabilirlik, işaret ögesi, mekân dizimi
Corresponding Author: Ozlem Belir, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale