YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Analyze of The Effects of Space And Luminaire Characteristics on Lighting on The Case of Open Plan Office [Megaron]
Megaron. 2015; 10(1): 80-91 | DOI: 10.5505/megaron.2015.30502  

Analyze of The Effects of Space And Luminaire Characteristics on Lighting on The Case of Open Plan Office

Kasım Çelik, Esra Küçükkılıç Özcan, Rengin Ünver
Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, İstanbul, Turkey

At the present day spaces should provide appropriate conditions in terms of physical environment elements in addition to being functional and aesthetic. To provide comfort conditions is important in terms of performing activities in the space without any difficulty, fatigue and loss of efficiency. Lighting issue is one of these conditions which is formed by light; the element of physical environment. The quantity and quality of a lighting scheme should be designed according to the users and activities. In this context, not only the illuminance but also specifications like colour and direction of light, distribution of the illuminance, illuminance level changes, glare, related by quality of lighting issues are important for preformation of the activities. In a lighting design, the illuminance distribution and level depends on the parameters like location and illuminance intensity distributions, dimension of space and reflectance of interior surfaces. In this paper, the effects of the these parameters to the artificial illuminance levels, uniform distribution of illuminance, glare values and energy use of lighting scheme are analysed on the case of an open plan office and the results are evaluated.

Keywords: Luminaire, illuminance intensity distribution, uniform distribution of illuminance, glare, energy use, open plan office


Hacim ve Aygıt Özelliklerinin Aydınlığa Etkisinin Açık Planlı Ofis Örneğinde İncelenmesi

Kasım Çelik, Esra Küçükkılıç Özcan, Rengin Ünver
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Günümüzde mekanların, işlevsel ve estetik olmasının yanında fizik ortam öğeleri açısından kullanıcı konforuna yönelik uygun koşulları sağlaması gereklidir. Konfor koşullarının sağlanması, eylemlerin zorlanmadan, yorulmadan ve uzun süre verimli bir biçimde gerçekleştirilebilmesi açısından önemlidir. Söz konusu koşullardan biri de fizik ortam öğelerinden ışığın oluşturduğu aydınlatma konusudur. Bir aydınlatma düzeninin oluşturacağı nicelik ve nitelik gerçekleştirilen eylem ve kullanıcı özelliklerine göre tasarlanmalıdır. Bu bağlamda aydınlığın niceliğinin (düzeyinin) yanı sıra aydınlığın niteliğiyle ilgili özellikler, ışığın rengi, doğrultusu, aydınlığın dağılımı, aydınlık düzeyi değişimleri, kamaşma vb. konular, mekandaki eylemlerin rahatça gerçekleştirilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Kapalı bir mekanda yapay aydınlatma düzeni oluşturulurken, aydınlığın dağılımını ve aydınlık düzeyi değişimlerini belirleyen başlıca parametreler aydınlatma aygıtlarının konum ve ışık yeğinlik dağılımları, hacmin boyutları, iç yüzeylerin ışık yansıtma çarpanları vb. olarak sıralanabilir. Bu çalışmada söz konusu parametrelerin, çalışma düzlemi üzerindeki yapay aydınlığın düzeyi, düzgün yayılmışlığı ile aydınlatma sisteminin kamaşma değerlerine ve enerji kullanımına etkisi açık planlı ofis örneği üzerinde incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Aydınlatma aygıtı, ışık yeğinlik dağılımı, aydınlığın düzgün yayılmışlığı, kamaşma, enerji kullanımı, açık planlı ofis.


Kasım Çelik, Esra Küçükkılıç Özcan, Rengin Ünver. Analyze of The Effects of Space And Luminaire Characteristics on Lighting on The Case of Open Plan Office. Megaron. 2015; 10(1): 80-91

Corresponding Author: Kasım Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale