YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Usage Of Aerated Concrete Construction Elements In Houses [Megaron]
Megaron. 2007; 2(3): 145-158

Usage Of Aerated Concrete Construction Elements In Houses

Rüveyda Kömürlü1, Hakkı Önel2
1Barbaros Mah. Fidan Sok. Özlem Sitesi H Blok D: 15 Koşuyolu-üsküdar, İstanbul,türkiye
2Y.t.ü., Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Üretimi B.d., Beşiktaş, İstanbul,türkiye

An important percentage of houses are not economic, healthy and of good quality, and aerated concrete building system presents an alternative. Thus, this paper aims to face the question of how the projects of the mass housing projects should be prepared and built using aerated concrete construction elements in order to eliminate the above mentioned
problems and obtain quality results. This article displays the rules for design and application of aerated concrete construction elements in mass housing.
Usage of aerated concrete construction elements in mass housing is explored and rules for application are stated and defined under three major topics:
• Rules for the production of aerated concrete construction elements.
• Rules for architectural design process.
• Rules for the application of aerated concrete construction elements.
In the conclusion chapter, design, application and using aerated concrete construction elements and their advantages are listed according to the previous chapters.

Keywords: Aerated concrete, Construction rules for aerated concrete, Benefits of aerated concrete, Standard, Prefabrication.


Gazbeton Yapı Ürünlerinin Konutlarda Kullanımı

Rüveyda Kömürlü1, Hakkı Önel2
1Barbaros Mah. Fidan Sok. Özlem Sitesi H Blok D: 15 Koşuyolu-üsküdar, İstanbul,türkiye
2Y.t.ü., Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Üretimi B.d., Beşiktaş, İstanbul,türkiye

Konut yapılarının büyük bölümü kalitesiz, sağlıksız ve ekonomik olmayan şartlarla uygulanmaktadır. Gazbeton yapım sistemi bu koşullara çözüm getirecek bir alternatif olarak karşımızdadır. O nedenle bu makale; çoğunlukla konutların sağlıksız, kalitesiz olması ve ekonomik, uzun ömürlü olmamalarından dolayı “Gazbeton yapı ürünlerinin kullanıldığı toplu
konutlarda böyle sorunların yaşanmaması ve amaçlanan kaliteli konutların üretilmesi için projelendirme ve uygulama aşamalarının nasıl yapılması gerektiği” sorusuna yönelik bir çalışmadır. Makalede gazbeton yapı ürünlerinin toplu konut uygulamalarında kullanımı sırasında uyulması gereken tasarım ve uygulama kurallarının belirlenmesine ve
açıklanmasına çalışılmıştır.
Gazbeton yapı ürünlerinin toplu konut üretiminde kullanımı üzerine incelemeler yapılmış ve uyulması gereken kurallar şu üç ana başlık altında belirlenmiş ve açıklanmıştır:
• Gazbeton yapı ürünlerinin üretiminde uyulması gereken kurallar.
• Mimari proje sürecinde tasarımcının uyması gereken kurallar.
• Gazbeton yapı ürünlerinin uygulanmasında uyulması gereken kurallar.
Sonuç bölümünde ise daha önceki bölümlerde verilen bilgiler doğrultusunda gazbeton yapı ürünlerinin toplu konutları tasarım, uygulama ve kullanım aşamalarında sağladığı yararlar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gazbeton, Gazbeton uygulamalarının kuralları, Gazbetonun yararları, Standart, Prefabrikasyon.


Rüveyda Kömürlü, Hakkı Önel. Usage Of Aerated Concrete Construction Elements In Houses. Megaron. 2007; 2(3): 145-158

Corresponding Author: Rüveyda Kömürlü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale