YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 2
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
The Façade Language in The Apartment Designs of Melih Koray, a Productive Figure of 1960-1980 Period [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-03264 | DOI: 10.14744/megaron.2021.03264  

The Façade Language in The Apartment Designs of Melih Koray, a Productive Figure of 1960-1980 Period

EFSUN EKENYAZICI GÜNEY, HANDE TULUM OKUR
Bahcesehir University, Faculty of Architecture and Design, Istanbul

The apartment is one of the primary spatial reflections of Turkish architectural practice in the context of dwelling culture. This building type, especially effects the architectural practice of the 1960-1980 period and it rapidly becomes an important dwelling unit. Therefore, it is possible to mention numerous examples that are designed by various architects. But, when a digital archival research is conducted through Mimarlık and Arkitekt journals, it is observed that only the dwelling designs of the popular architectural figures of the era are underlined and only a part of these dwellings are apartments. However, the archival research that is conducted in Kadıkoy Municipality shows that there are many other figures in the context of apartment designs.
Melih Koray, who is one of these figures, designed more than 145 apartments in Kadıkoy in the period of 1960-1980 is productive actor. But, Koray who takes attention with his original façade language, is a neglected figure in the architectural literature. At this point, it is important to make a study on the apartment designs of him. Hence, authors who reached the personal archive of the architect clarified, documented and checked if the apartments of Koray which are mostly located in Kadıköy do still exist or not through field study. This study shows that even if many apartment buildings of Koray were demolished, the number of the existing buildings with different facade organization trials are also high.
In the context of the study, Koray is emphasized with his various apartment designs in between 1960-1980 and with his façade language in these designs. Here, the notions that he used in his apartment façades are discussed through selected samples and these designs are analyzed through the façade organizations. So it is aimed to contribute to the architectural literature by the façade language of the apartment designs of Koray in this study.

Keywords: apartment, Melih Koray, Kadıköy, façade design, 1960-1980


1960-1980 Aralığının Üretken Figürlerinden Melih Koray’ın Apartman Tasarımlarındaki Cephe Dili

EFSUN EKENYAZICI GÜNEY, HANDE TULUM OKUR
Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İstanbul

Apartman, Türkiye mimarlık pratiğinin barınma kültürü bağlamındaki başat mekânsal karşılıklarından biridir. Bu yapı tipi özellikle 1960-1980 aralığı mimarlık pratiğini etkileyerek hızla önemli bir konut tipine dönüşür ve pek çok farklı mimarın tasarladığı sayısız örnek söz konusu olur. Ancak Mimarlık ve Arkitekt dergilerinde yapılan dijital arşiv taraması üzerinden dönem literatürü incelendiğinde, sadece dönemin popüler figürlerinin konut tasarımlarından bahsedildiği ve bunların sadece bir kısmının apartman tasarımı olduğu görülür. Halbuki Kadıköy Belediyesi’nde yapılan arşiv taramasında apartman tasarımı bağlamında farklı figürlerle karşılaşılır.
Bu figürlerden biri olan Melih Koray, 1960-1980 aralığında Kadıköy’de 145’ten fazla apartman tasarımına imza atan üretken bir isimdir. Ancak özellikle özgün cephe dili ile dikkat çeken Koray’a literatürde -neredeyse- yer verilmez. Bu noktada, Koray’ın apartman tasarımları üzerine bir çalışma yapılması önemlidir. Dolayısıyla çalışma kapsamında mimarın kişisel arşivine ulaşan yazarlar, arşivde yer alan ve çoğu Kadıköy’de bulunan apartmanlarının günümüzde mevcut olup olmadığını saha araştırması ile belirlemiş, belgelemiş ve ardından Kadıköy Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivi’nde bu yapıların her birini taramıştır. Yapılan araştırma, her ne kadar Koray’ın pek çok yapısı yıkılmış olsa da farklı cephe kurgularının denendiği ayakta kalan apartman tasarımlarının sayısının oldukça fazla olduğunu göstermektedir.

Çalışma kapsamında, 1960-1980 yılları arasında yoğun apartman tasarımı etkinliği ve bu tasarımlarda oluşturduğu cephe dili ile anılabilecek Koray’a dikkat çekilir. Burada, mimarın apartman cephelerinde kullandığı unsurlar seçili örnekler üzerinden tartışılır ve bu tasarımlar cephe çözümleri üzerinden analiz edilir. Böylece Koray’ın apartman tasarımlarının cephe diline ilişkin bir okuma yapan bu çalışma, literatüre katkı sağlamayı hedefler.

Anahtar Kelimeler: apartman, Melih Koray, Kadıköy, cephe tasarımı, 1960-1980
Corresponding Author: EFSUN EKENYAZICI GÜNEY, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale