YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 2
Year: 2020

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print

Megaron: 7 (1)
Volume: 7  Issue: 1 - 2012
Show Abstracts | << Back
1.Next Generation of Regional Inequality: Digital Divide
Ayşegül ÖZBAKIR
Pages 1 - 2
Abstract | Full Text PDF

2.Urban Growth and Sprawl of Mersin City, Turkey: Change Analysis Based on Earth Observation and Socio-Economic Data
Burak BEYHAN, Hannes TAUBENBÖCK, Simon SUFFA, Tobias ULLMANN, Jürgen RAUH, Stefan DECH
Pages 3 - 25

3.Urban Crime Investigation Association Rules in Istanbul Location of the Perception of the Problem
Ömer BİLEN, Ayşenur ÖKTEN, Fulya GÖKALP
Pages 26 - 35

4.Türkiye’de İnşaat Sektöründe Yüklenici Firmaların Markalaşma Kriterleri Üzerine Bir Çalışma
Seher ÇAKO, Candan ÇINAR
Pages 36 - 48

5.Tasarım Çalışmaları-1 Stüdyosunda Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Mimarlık Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünce Becerilerinin Gelişimine Etkisi
Levent ARIDAĞ, A. Esra ASLAN
Pages 49 - 66

6.Türkiye Yapı Sektöründe Tutkallı Tabakalı Ahşap Teknolojisinin Benimsenmeme Nedenlerinin Ercoşkun Modeli ile Değerlendirilmesi
Erkan AVLAR, Pelin KARAÇAR ERCOŞKUN
Pages 67 - 76© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale