YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 12 Issue: 2
Year: 2017

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
 
Search

Urban Growth Management System for cities of Turkey and İstanbul sample [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-94547 | DOI: 10.5505/megaron.2017.94547  

Urban Growth Management System for cities of Turkey and İstanbul sample

Ahmet Seydanlıoğlu, Sırma Turgut
Department Of City Planning, Yıldız Technical University, İstanbul

Urban growth management ensures the healthy development and growth in urban areas which change and transformquikly. Urban growth management has not marketing goal, the goal is establishing the necessary relationship between planning-space-user. The most common objective of urban growth management to sustainable urban future to ensure that a balance/balancing movement. Planning and management problems solved by Urban Growth Management System. Urban Growth Management System included Urban Growth Management Departmant and Spatial Data Infrastructure of Urban Growth Management and Portal Software.

Keywords: Urban growth/development, growth management, urban growth management


Türkiye kentleri için Kentsel Büyüme Yönetimi Sistemi ve İstanbul örneği

Ahmet Seydanlıoğlu, Sırma Turgut
Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehircilik Ana Bilim Dalı, İstanbul

Kentler; uygun çevre koşullarının sunduğu avantajlar çerçevesinde doğarlar ve büyümelerini mevcut ulaşım ve altyapı sistemlerini, iş olanaklarını, güvenlik, eğitim ve sağlık hizmetlerini geliştirme yoluyla kendileri başlatırlar, ilgili mevzuat ve planlama hiyerarşisi ile büyümelerine yön verirler. Kentsel büyümenin kontrol edilememesi durumunda çeşitli sorunlar oluşmaya başlar ve bu sorunlar ilerleyerek birey ve toplum refahını olumsuz yönde etkileyen, çözümü zor bir hal alır. Birey ve toplum refahını doğrudan etkileyen kentsel büyümeye, sorunlar çözümsüz bir hal almadan yetki karmaşası ve bireysellikten uzak, eşitlikçi bir sistem ile yön verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel büyüme/gelişme, büyüme yönetimi, kentsel büyüme yönetimi
Corresponding Author: Ahmet Seydanlıoğlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2017 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale