YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 1
Year: 2020

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print

Theorizing The Folded-Geography in Architectural Design: An Experience in Cappadocia [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-90582 | DOI: 10.14744/megaron.2020.90582  

Theorizing The Folded-Geography in Architectural Design: An Experience in Cappadocia

Levent Arıdağ1, Bilge Can2
1Gebze Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, Kocaeli
2Yıldız Technical Üniversity, Faculty of Architecture, Department of Architecture, İstanbul

The research aims to define phenomenologies of Cappadocia in design practice and strategy as a builder of an atmosphere and attempts to understand how the atmosphere of Cappadocia re-emerge through specific design concepts of student projects in Design Studio 5. Cappadocia GEOFOLD is based on a new architectural design approach with the dynamics of space between humans and nature and a changing balance of them. It aims to improve and acquire what is natural and unfolds as a pattern in its place. It consists of three phases; Experiencing the Place, Diagramming the Geography, Mapping the Diagrams. Computer logic is used as a strategy in the studio manually in these phases which aims a network of relationships that are strong enough to have a logic of flow and differences depend on vectors and incorporate the variation without distorting the internal consistency. Cappadocia GEOFOLD is a phenomenon from parts to the whole; which are defined as intricate links/relations. The form is considered and important in terms of the relationships between these phenomena.
These relational forms are defined as connections and configurations of points with each other or sequences of events together with distributions. Thus, the design process which is formed with a dynamic model opens the way of creating, thinking and transforming unexpected thoughts.

Keywords: Architectural design, diagramming-mapping, phenomenology


Mimari Tasarımda Katlanan Coğrafyanın Kuramı: Kapadokya Deneyimi

Levent Arıdağ1, Bilge Can2
1Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Bu çalışma, Kapadokya’nın fenomenolojilerini tasarım pratiğinde ve stratejisinde bir atmosfer oluşturucu olarak tanımlamayı ve bu atmosferin Mimari Tasarım 5 stüdyosunda öğrencilerin kendine özgü tasarım konseptleri aracılığıyla nasıl yeniden ortaya çıktığını anlamayı amaçlamaktadır. Kapadokya GEOFOLD, yeni bir mimari tasarım yaklaşımıyla insan ve doğa arasındaki mekan dinamikleri ve bunların değişen dengesine dayanmaktadır. Bir model olarak ortaya çıktığı yerde doğal olanı geliştirmeyi ve elde etmeyi amaçlar. Üç aşamadan oluşur; Yeri Deneyimlemek, Coğrafyayı Diyagramlaştırmak, Diyagramları Haritalamak. Bu aşamalarda bilgisayar mantığı mimari tasarım stüdyosunda bir tasarım stratejisi olarak manuel olarak kullanılır. Bir akış mantığını, vektörlere bağlı olan farklılıkları ve iç tutarlığı bozmadan çeşitliliği birleştiren ilişkiler ağını amaçlar. Kapadokya GEOFOLD, parçalardan bütüne, karmaşık formlar ve ilişkiler olarak tanımlanan fenomenlerdir. Form, bu fenomenler arasındaki ilişkiler bakımından düşünülür ve önem kazanır. Bu ilişkisel formlar, noktaların birbiriyle bağlantısı ve konfigürasyonları veya dağılımlarıyla birlikte olayların dizileri olarak tanımlanır. Böylece dinamik bir modelle oluşturulan tasarım süreci, beklenmedik düşünceleri yaratma, düşünme ve dönüştürme yolunu açar.

Anahtar Kelimeler: Mimari tasarım, diyagram-haritalama, fenomenoloji
Corresponding Author: Levent Arıdağ, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale