YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 13 Issue: 3
Year: 2018

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print 
Search

A Study on cultural change in places towards the past and the present: The case study of Trabzon city square [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-85579 | DOI: 10.5505/megaron.2018.85579  

A Study on cultural change in places towards the past and the present: The case study of Trabzon city square

Filiz Doğan, Arzu Kalın, Ali Özbilen
Department Of Landscape Planning And Design Karadeniz Technical University, Turkey

Rapid physical and cultural changes of a city are seen as a negative evolution, as the current changes are characterized by the loss of diversity, coherence and identity of the city. Because of this fact, besides the physical changes of a historical urban landscape, cultural changes have become a recurring topic in most of recent scientific studies. The main purpose of this study is to determine, the physical and cultural changes of the most important place of a city, Trabzon, from past to present. In this context, Taksim Square that witnessed the historical background of the city of Trabzon was chosen as the study area. In order to investigate the physical change in the context of the study, a document analysis was done and the past maps and sand photos were used. Thus, the analysis of the spatial change in time was transformed into drawing and the activities that remain in the past and that are lost, continue and re-emerge were determined. In conclusion, the data was used in order to evaluate the change of Taksim Square and its condition in different time periods were drawn and visualized by means of various maps. Moreover, with the intention of spatial and cultural change, face-to-face interview technique was applied and today's culture of use and that of the past were intended to determine. Data obtained were analyzed using content analysis. Correspondence percentage of the study was calculated as %100. The data obtained were analyzed by the content analysis.

Keywords: Spatial Change, Cultural change, Historical process, Squares, Turkey


Tarihsel süreç içerisindeki kültürel ve fiziksel değişim üzerine bir araştırma: Trabzon Taksim Meydanı örneği

Filiz Doğan, Arzu Kalın, Ali Özbilen
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Peyzaj Planlama Ve Tasarım, Trabzon

Bu çalışmada, kültür kavramını değişimle ilişkilendirerek peyzaj alanında somut bir tanımlama elde edilmeye çalışılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin teknolojik bağımlılığına bağlı olarak gerçekleşen değişim hızı ve bunun sonucu olarak kullanım kültürü ve mekan kullanımında yaşanan süreklilikteki kopukluklar negatif mekanları doğurur ve bu durum insan-mekan arasındaki yabancılaşmaya sebep olur yaklaşımı benimsenmiş ve bu yaklaşım içinde yabancılaşma, toplumsallaşma, aidiyet ve güven, pozitif mekan, negatif mekan kavramlarından yararlanılarak bir araştırma modeli ortaya koyulmuştur. Çalışmanın sonucunda oluşturulan araştırma modeli ile değişimin insan ve mekan arasındaki bağı azalttığı ve böylece mekansal süreklilikteki kopukluğun negatif mekanlar ürettiği tespit edilmiştir. Fiziksel sürekliliğin sağlanmaması durumunda insanın mekana ve paralelinde birbirlerine yabancılaştığı belirlenmiştir. Bu durumun bireyin uyum ve aidiyet duygusundaki azalmaya sebep olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Değişim, Fiziksel Değişim, Algısal Değişim, Tarihi Süreç, Kent Meydanları
Corresponding Author: Ali Özbilen, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2018 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale