YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 12 Issue: 3
Year: 2017

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print

 
Search

Geometry in Umayyad and Abbasid Art [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-65882 | DOI: 10.5505/megaron.2017.65882  

Geometry in Umayyad and Abbasid Art

Selim Kılıçoğlu, Nuran Kara Pilehvarian
Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of History Of Architecture

Ornament and decorating is essential in Architectural design. In the process of this "9th Century" period called "Early Islamic Period", The Umayyad and Abbasid ornamentation, which is based on the ornaments of the later Islamic states, has developed from the 7th century to the 10th century. The Early Islamic Art and Architecture developed with Umayyad Period, than enrich with Abbasid Period, especially, which increase Turks effects. With Byzantium, Sasanian, Arabs and Turk culture, essential pattern formed in Islamic ornament program. The new style characterized on geometric pattern. The circle always is essential in ornament program. When we think Islamic Art and Architecture, first image is star that is six-eight pointed, circle that is essential for octagonal and hexagonal. In the scope of the article, geometric analysis of motifs derived from the circle, which also brings of application to the construction site, have been analyzed.

Keywords: Umayyad, Abbasid, Geometrical pattern, Art of Islam


Emevi ve Abbasi Sanatında Geometri

Selim Kılıçoğlu, Nuran Kara Pilehvarian
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

Mimarinin vazgeçilmez unsurlarından biri süsleme ve dekoratif elemanlardır. Bu alandaki kaynaklarda “Erken İslam Dönemi” olarak adlandırılan 9. yüzyıla kadar olan süreçte daha sonraki İslam devletlerinin süslemelerine temel oluşturan Emevi ve Abbasi süsleme anlayışı 7. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar gelişim göstermiştir. Bu yüzyıllar arasında oluşan Erken İslam süslemelerinde hakim olunan coğrafyada İslamiyet öncesi uygarlıkların süsleme teknikleri ve motifleri de kullanmıştır. Böylece oluşan yeni sentez Emeviler Dönemi’nde başlayıp, Abbasi Devleti döneminde özellikle Orta Asya’dan askeri güç olarak gelen Türk nüfusunun artması ile yeni kültür ve sanat etkileriyle şekillenmiştir. Bir başka değişle Doğu Roma, Sasani, Arap, Türk kültür ve sanatlarının etkileriyle Erken İslam yapılarının süsleme programları oluşmuştur. Bu sentez sanat içerisinde geometrik süsleme anlayışı sıklıkla kullanılmıştır. Tüm bu süsleme programlarının temel formu dairedir. İslam Sanat ve Mimarisi dendiğinde akla gelen sekiz ve altı kollu yıldızlar, birbiri içerisine geçmiş kareler, altıgen ve sekizgenlerin hepsi daireden türetilmiştir. Makale kapsamında şantiyede uygulama kolaylığı da getiren, daireden türetilmiş bu motiflerin geometrik çözümleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Emevi, Abbasi, Geometrik Bezeme, İslam sanatı,
Corresponding Author: Selim Kılıçoğlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2017 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale