YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 1
Year: 2020

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print

Analysis of Hazard Sources in External Escape Stairs Within The Context of International Principles [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-40316 | DOI: 10.14744/megaron.2020.40316  

Analysis of Hazard Sources in External Escape Stairs Within The Context of International Principles

Erkan Avlar, Hüsniye Sueda Yıldırım
Department Of Architecture, Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey

The external escape stairs that are designed outside of the buildings and that have limited, tough and risky usage conditions cause dangerous situations in terms of life safety. It is well known that the safety hazards of these stairs lead to loss of lives in the past. In this context, within the scope of the study, physical conditions of external escape stairs of existing buildings are examined in order not only to provide the easy and fast escape from the buildings during a fire, but also not to risk someone's life safety at the same time. According to the study results, solution proposals are being developed in order to eliminate or reduce the potential risks of external escape stairs. It is assumed that the developed solution proposals will be beneficial in preventing possible health problems and loss of lives occurred at the external escape stairs and minimizing the potential damages faced by the users.

In this study, automated building code compliance checking system is used. First of all, the potential sources of hazard in the external escape stairs are identified. It is thought that identifying the sources that could pose an hazard when people are evacuated from the building during the fire can be beneficial to ensure taking complete fire safety measures. Within the scope of the study, it is encountered with the hazards related to different sources that could affect the life safety of users. These sources are classified into two groups as access and usage according to the data obtained from the research conducted within the scope of the study. Besides, the physical conditions of external escape stairs are analyzed in the context of rules written in the fire-related code, standard and regulations valid in Turkey, United States of America, England and Russia.

Keywords: External escape stair, Analysis of the safety hazards,, Fire safety, International fire safety legislation.


Dış Kaçış Merdivenlerindeki Tehlike Kaynaklarının Uluslararası Kurallar Bağlamında Analizi

Erkan Avlar, Hüsniye Sueda Yıldırım
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, İstanbul

Bina dışında düzenlenen ve kullanım koşulları sınırlı, zor ve riskli olan dış kaçış merdivenleri, can güvenliği açısından tehlikeli ortamlar oluşturmaktadır. Bu merdivenlerdeki tehlikeler nedeniyle can kayıpları yaşandığı bilinmektedir. Bu bağlamda çalışmada, yangın anında binalardan kaçışın hem kolay ve hızlı hem de can güvenliğini tehlikeye atmayacak bir biçimde sağlanabilmesi için, dış kaçış merdivenlerinin fiziki koşulları gözden geçirilmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre dış kaçış merdivenlerindeki olası güvenlik tehlikeleri nedeniyle oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması ya da azaltılması için çözüm önerileri geliştirilmektedir. Geliştirilen önerilerin dış kaçış merdivenlerinde meydana gelebilecek can kayıpları ve sağlık sorunlarının önlenmesinde yararlı olabileceği, kullanıcıların karşılaşabileceği olası zararları en aza indirilebileceği varsayılmaktadır.

Bu çalışmada, bina yönetmelik uygunluk kontrolü yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle dış kaçış merdivenlerindeki güvenliğe yönelik olası tehlike kaynakları belirlenmektedir. Yangın anında, insanların binadan tahliye edilirken güvenlik tehlikesi oluşturabilecek kaynakların belirlenmesi, yangın güvenlik önlemlerinin eksiksiz bir biçimde alınmasına yardımcı olabilir. Araştırma kapsamında, kullanıcılar açısından can güvenliğini etkileyecek farklı kaynaklara bağlı güvenlik tehlikeleriyle karşılaşılmıştır. Bu kaynaklar, çalışma kapsamında yapılan araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, erişim ve kullanım olmak üzere iki grup altında sınıflandırılmakta ve dış kaçış merdivenlerinin fiziki koşulları Türkiye ile birlikte Amerika, İngiltere ve Rusya’da geçerli olan yangınla ilgili kod, standart ve yönetmeliklerdeki kurallar bağlamında analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dış kaçış merdiveni, Güvenlik tehlikelerinin analizi, Yangın güvenliği, Uluslararası yangın kuralları.
Corresponding Author: Hüsniye Sueda Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale