YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 12 Issue: 2
Year: 2017

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
 
Search

An Analyze on Vernacular Domestic Architecture through Samples at Ayvacık Kıran Section [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-38258 | DOI: 10.5505/megaron.2017.38258  

An Analyze on Vernacular Domestic Architecture through Samples at Ayvacık Kıran Section

Evren Kocabıçak, Nuran Kara Pilehvarian
Yıldız Technical University, Department of Architecture, History of Architecture, Istanbul

In the researches about traditional or vernacular houses, the tradition built on generalization has been replaced by the researches where every example is analysed in its own context and subjectivity at the last quarter of the century. Within this framework, the purpose of the article is to analyse the vernacular domestic architecture in Ayvacık Kıran Section villages through samples and investigate the origins of the current house typology. For this purpose, the parameters that may affect the architectural pattern in the region were analysed in the first place and then two houses representatives of the architectural culture in the region were selected among fifty samples studied between 2014 and 2016 and architectural characteristics of these houses were determined. In conclusion, origins of this house type were aimed to be determined.

Keywords: Ayvacık, Kıran section, vernacular house, stone masonry structure, megaron.


Örneklem Aracılığıyla Ayvacık Kıran Kolu Köyleri Geleneksel Konut Mimarisine Bakış

Evren Kocabıçak, Nuran Kara Pilehvarian
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı,i̇stanbul

ÖZ:
Geleneksel ve yerel konut üzerine yapılan araştırmalarda, genelleme yapmak üzerine kurulan gelenek son çeyrek yüzyılda yerini her örneğin kendi bağlamında ve öznelliğinde incelendiği araştırmalara bırakmaktadır. Bu çerçevede makalenin amacı örneklem aracılığıyla Ayvacık Kıran kolu köyleri geleneksel konut mimarisi analizini yapmak ve mevcut ev tipinin kökenlerini araştırmaktır. Bu amaçla, öncelikle bölgedeki mimari yapılaşmaya etki edebilecek etkenler analiz edilmiş, devamında 2014 – 2016 yılları arasında incelenmiş elli örnekten bölgedeki mimari kültürün temsilcisi olabilecek iki adet konut seçilmiş ve bu konutların mimari özellikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu konut tipinin kökenleri saptanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ayvacık, Kıran kolu, geleneksel konut, taş kagir yapı, megaron.
Corresponding Author: Evren Kocabıçak, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2017 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale