YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 9 (4)
Cilt: 9  Sayı: 4 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2014-4 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Türkiye’de Ekonomi Politikaları ve Ülke Mekanında Değişim (1980-2012)
Changing in Economy Politics and Nation Space in Turkey (1980-2012)
Adem Sakarya
doi: 10.5505/MEGARON.2014.05914  Sayfalar 243 - 254

MAKALE (TEZDEN)
3.
Yapı Üretiminde Sistem Yaklaşımı ile Yapı Ürünü Performanslarının Çevre-Ekoloji ve Yasal Zorunluklar Bağlamında Test Edilmesine Yönelik Bir Model Önerisi
A Model for Testing the Performance of Building Products in Conjunction with Environmental-Ecological and Legal Obligations by Systems Approach in Building Production
Çiğdem Çağnan, Harun Özer
doi: 10.5505/MEGARON.2014.29491  Sayfalar 255 - 270

4.
Fransız Mandası ile Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Kentsel Koruma ve İmâr Faaliyetlerinin Antakya Tarihi Kent Dokusuna Etkileri
The Historic Urban Core of Antakya under the Influence of the French Mandate, and Turkish Republican Urban Conservation and Development Activities
Mert Nezih Rifaioğlu
doi: 10.5505/MEGARON.2014.36036  Sayfalar 271 - 288

5.
Kentsel Bütünleşiklik: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Kenti Örneği
Urban Integrity: The City of Nicosia, Turkish Republic Of Northern Cyprus
Hasan Zafersoy, Harun Batırbaygil
doi: 10.5505/MEGARON.2014.00710  Sayfalar 289 - 311

MAKALE
6.
Deneyimin Somutlaşması Yaklaşımı Bağlamında Sayısal Çağda Mimari Tasarım Sürecinde Beden ve Uzam
Bodily and Spatial Dimensions of Architectural Design Process in the Digital Age within Embodiment of Experience
Sema Alaçam, Gülen Çağdaş
doi: 10.5505/MEGARON.2014.22931  Sayfalar 312 - 320

MAKALE (TEZDEN)
7.
Çekirdek Köylerin Eko Turizme Kazandırılması İçin Sürdürülebilirlik Kavramı Çerçevesinde Bir Model
A Sustainability Model For Gaining The Core Villages To The Eco Tourism
Öztan Tuğun, Aykut Karaman
doi: 10.5505/MEGARON.2014.96268  Sayfalar 321 - 337

8.
Mimarlıkta bir karşı duruş tavrı olarak 'Anarchitecture'
‘Anarchitecture' as an oppositional position in architecture
Öze Uluengin, Tülin Görgülü
doi: 10.5505/MEGARON.2014.41736  Sayfalar 338 - 348© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale