YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2014-3 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE (TEZDEN)
2.
Toplu Konutların Ön Tasarım Aşamasında Değerlendirilmesi
Evaluation of Mass Housing at the Pre-Design Stage
Kozan Uzunoğlu, Harun Özer
doi: 10.5505/MEGARON.2014.44366  Sayfalar 167 - 189

MAKALE
3.
Uluslararası İnşaat Sektöründe Ülkeye Özgü Risk Faktörleri Üzerine Meta Analizi
Host-Country Related Risk Factors in International Construction: Meta-Analysis
Güzin Aydogan, Almula Köksal
doi: 10.5505/MEGARON.2014.17894  Sayfalar 190 - 200

4.
Geçmişten günümüze Süleymaniye Camii akustiği
On The Acoustics of Süleymaniye Mosque: From Past to Present
Zühre Sü Gül, Mehmet Çalışkan, Ayşe Tavukçuoğlu
doi: 10.5505/MEGARON.2014.96168  Sayfalar 201 - 216

5.
16. ve 20. Yy. Arası İstanbul ve Yakın Çevresinde Meydana Gelen Deprem Sonrası Barınma Uygulamalarının İncelenmesi
Analysing Post-Earthquake Housing Practices in Istanbul and Its Surroundings Between 16th and 20th Centuries
Şerife Özata, Sevgül Limoncu
doi: 10.5505/MEGARON.2014.04706  Sayfalar 217 - 227

MAKALE (TEZDEN)
6.
Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türkiye’de Sınır Bölgeleri ve Sınırötesi İşbirliği: Edirne- Kırklareli Örneği
Turkish Border Regions and Cross-Border Cooperation in the EU Accession Process: The Case of Edirne and Kırklareli
Ervin Sezgin, Gülden Erkut
doi: 10.5505/MEGARON.2014.27146  Sayfalar 228 - 240© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale