YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2014-2 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE (TEZDEN)
2.
Toplu Konutların Ön Tasarımı İçin Üretken Bir Bilgisayar Modeli
A Generative Computer Model for the Preliminary Design of Mass Housing
Ahmet Emre Dinçer, Gülen Çağdaş, Hakan Tong
doi: 10.5505/MEGARON.2014.42104  Sayfalar 71 - 84

MAKALE
3.
İlköğretim Düzeyinde Kültür Varlığı ve Koruma Konularındaki Eğitiminin Etkinliği ve Sivil Toplum Örgütlerinin Eğitime Katkısının Değerlendirilmesi
The Effectiveness of Cultural Property and Conservation Learning in Elementary Education and Evaluation of the Contribution of Non-Governmental Organizations
Meltem Uçar
doi: 10.5505/MEGARON.2014.02996  Sayfalar 85 - 102

4.
Bir Mimarlık Bilinmeyeni: Postmodern Gündelik Yaşamda ‘Konut’ Tükendi mi?
A Contingency in Architecture: Is 'house' consumed in postmodern daily life?
Lerzan Aras
doi: 10.5505/MEGARON.2014.63835  Sayfalar 103 - 112

5.
Josef Plecnik Mimarisinde Yaşamın Kutsallığını Deneyimlemek
Experiencing the Sanctity of Life in Josef Plecnik’s Architecture
Kezban Ayça Alangoya
doi: 10.5505/MEGARON.2014.43153  Sayfalar 113 - 131

6.
Çift Cidarlı Cepheler Üzerine Bir Araştırma
A General Evaluation on Double Skin Facades
Tuğba İnan, Tahsin Basaran
doi: 10.5505/MEGARON.2014.91885  Sayfalar 132 - 142

MAKALE (TEZDEN)
7.
Mimarlık Eğitiminde Mimari Psikoloji Formasyonunun Geliştirilmesi İçin Bir Model
A Model for the Development of Architectural Psychology Formation in Architectural Education
Semra Sema Uzunoğlu, Harun Özer
doi: 10.5505/MEGARON.2014.39974  Sayfalar 143 - 165© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale