YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2014-1 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Katılımlı Planlama Süreçlerini Etkileyen Etkileşim Düzeyindeki Sosyo-Psikolojik Faktörler
Socio-Psychological Factors Affecting Participatory Planning Processes At Interactional Level
Neslihan Kulözü, İlhan Tekeli
doi: 10.5505/MEGARON.2014.54264  Sayfalar 1 - 13

3.
Spor Tesisleri ve Alanlarının Deprem Sonrası Afet Hizmetlerine Yönelik Kullanımı
Use of Sports Facilities and Areas For After Earthquake Disaster Services
Levent Atalı, Kürşad Sertbaş
doi: 10.5505/MEGARON.2014.76486  Sayfalar 14 - 18
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekan: Dünyada Gerçekleştirilen Uygulamalar
More Livable Urban Space for Children: Practices around the World
Okşan Tandoğan
doi: 10.5505/MEGARON.2014.43534  Sayfalar 19 - 33

5.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa/Nicosia Kenti’nin 13. yy - 15. yy Arasındaki Fiziksel Biçimlenişi
The Physical Formation of Nicosia in the Turkish Republic of Northern Cyprus from 13th to 15th Century
Çilen Erçin
doi: 10.5505/MEGARON.2014.25733  Sayfalar 34 - 44

6.
Kentsel Akustik Konforun İrdelenmesinde Uygulamalı bir İşitsel Peyzaj Yaklaşımı - İstatistiksel Çalışmalar
An Applied Approach to the Examination of Urban Acoustic Comfort: The Soundscape Concept - Statistical Analysis
Aslı Özçevik, Zerhan Yüksel Can, Hüseyin Gürbüz, Ilgın Poyraz Acar
doi: 10.5505/MEGARON.2014.46338  Sayfalar 45 - 54

7.
Osmanlı Bedestenleri Bağlamında “Kayseri Hançerli Sultan Vakfı Bedesteni”
“Kayseri Hançerli Sultan Vakfı Bedesteni” in the Context of the Ottoman Bedestens
Fernaz Öncel
doi: 10.5505/MEGARON.2014.53825  Sayfalar 55 - 69© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale