YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2013-3 Full Issue

Sayfalar I - IV

EDITÖRE MEKTUP
2.
Zamanın Gölgesinde Arû'nun Kenti
City Of Arû In The Shadow Of Time
Ayşenur Gurbetoğlu, Beril Sevin, Ahsen Özdemir
doi: 10.5505/megaron.2013.03522  Sayfalar 131 - 136
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MAKALE (TEZDEN)
3.
Mülkiyet Haklarının Yerin Ruhunun Tanımlanması ve Korunması İçin Kaynak Olarak Kullanılması
Property Rights as a Source for Identifying and Conserving the Spirit of Place
Mert Nezih Rifaioğlu, Neriman Şahin Güçhan
doi: 10.5505/megaron.2013.61687  Sayfalar 137 - 148

4.
Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Nakit Akışlarındaki Belirsizliklerin Karar Ağacı Analizi ile Değerlendirilmesi
Valuation Cash Flow Uncertainties in Real Estate Development Projects with Desicion Tree Analysis
Serhat Başdoğan, Hakkı Önel
doi: 10.5505/megaron.2013.46855  Sayfalar 149 - 164

5.
Kentsel Yayılma Sonucu Yapılaşmaya Açılan Verimli Tarım Alanları: Konya Kenti Deneyimleri
An Analysis on the Urbanized Fertile Agricultural Lands with Urban Sprawl in Konya
Hale Akseki, M. Çağlar Meşhur
doi: 10.5505/megaron.2013.99609  Sayfalar 165 - 174

MAKALE
6.
Kayseri’deki Büyük Ölçekli İmalat Sanayisi Girişimcilerinin Girişimci Tipolojileri Bakımından Değerlendirilmesi
The Evaluation Of Large Scale Manufacturing Industry Entrepreneurs In Kayseri In Terms Of Entrepreneur Typologies
Senay Oğuztimur
doi: 10.5505/megaron.2013.76476  Sayfalar 175 - 178

7.
Sosyo- Ekolojik Sistem Yaklaşımı Bağlamında Türkiye’de Çevresel Değişimler ve Sosyo Ekonomik Yapı İlişkisi
The Relationship between Environmental Change and Socio-Economic Structure in the Context of Socio- Ecological System Approach in Turkey
Senem Kozaman, Betül Şengezer
doi: 10.5505/megaron.2013.29484  Sayfalar 179 - 189© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale