YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2013-2 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE (TEZDEN)
2.
Genel Hastanelerde Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Hasta Odalarında Mimari Mekân Kalitesinin İrdelenmesi: Gaziantep İlinde Bir Alan Çalışması
Evaluation of Architectural Spatial Quality in Patients’ Rooms in the Context of User Satisfaction in General Hospitals: A Case study in Gaziantep
Aslı Sungur Ergenoğlu, Anıl Tanrıtanır
doi: 10.5505/MEGARON.2013.09797  Sayfalar 61 - 75

3.
Yeni gelişen planlama yaklaşımları çerçevesinde akıllı yerleşme kavramı ve temel ilkeleri
The Concept of “Smart Settlement” and Basic Principles in the Framework of New Developing Planning Approaches
Serkan Sınmaz
doi: 10.5505/MEGARON.2013.35220  Sayfalar 76 - 86

MAKALE
4.
Gençler ve Alışveriş Merkezleri (AVMler): AVM Kullanım Tercihleri Hakkında Bir Alan Çalışması
Youth and Shopping Malls: A Case Study about Youth Preference in Mall Use
Güliz Muğan Akıncı
doi: 10.5505/MEGARON.2013.44153  Sayfalar 87 - 96

MAKALE (TEZDEN)
5.
Büyük Ölçekli Kentsel Projeler, Mekanın Üretimi ve Neo-liberal Hegemonya: İzmir Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Large-Scale Urban Projects, Production of Space and Neo-liberal Hegemony: A Comparative Study of Izmir
Mehmet Penpecioğlu
doi: 10.5505/MEGARON.2013.87597  Sayfalar 97 - 114

6.
Ankara-Altındağ Tepesi Gecekondu Bölgesi'nde Mekansal Ayrışmanın Gözlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Research Regarding Observation of Spatial Segregation in Ankara-Altındağ Hill Squatter Region
Yasin Bektaş, Ceyhan Yücel
doi: 10.5505/MEGARON.2013.98608  Sayfalar 115 - 129© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale