YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2013-1 Full Issue

Sayfalar I - IV

GÖRÜŞ
2.
Rekonstrüksi̇yon Ya Da Yeni̇den Yapma, Hangi̇ Yapı İçin? Taksim Topçu Kışlası İçin Bir Değerlendirme
Reconstruction of which building? An evaluation for Taksim Barrack
E. Füsun Alioğlu
doi: 10.5505/MEGARON.2013.18189  Sayfalar 1 - 7
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MAKALE
3.
Afet Sonrası Sürdürülebilir Geçici Eğitim Yapılarının Yaşam Süreçlerindeki Eylem Adımları ve Öneriler
The Activity Steps on the Life Process About the Post Disaster Sustainable Temporary Educational Buildings and Suggestions
Elif Yüksel, Sevgül Limoncu
doi: 10.5505/MEGARON.2013.18209  Sayfalar 8 - 18

4.
Uluslararası Yapım Firmalarında Rekabet Stratejileri Kavramsal Kurgusunu Oluşturan Faktörler
Factors Affecting Competitive Strategies in International Construction Companies
Tuğçe Ercan, Almula Köksal
doi: 10.5505/MEGARON.2013.21931  Sayfalar 19 - 28

5.
Ankara’daki̇ Alışveri̇ş Caddeleri̇nde Ti̇cari̇ Mekanlar ve Sosyal Sürdürülebi̇li̇rli̇k Araştırması
Social Sustainability of Shopping Streets in Ankara
Özge Yalçıner Ercoşkun, Burcu Özüduru
doi: 10.5505/MEGARON.2013.03521  Sayfalar 29 - 44

6.
Kişisel Menzil Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Okuma ve Haritalama Denemesi
A Critical Reading and an Experimental Mapping Proposal on the Concept of “Personal Reach”
Efsun Ekenyazıcı Güney, Tülin Görgülü
doi: 10.5505/MEGARON.2013.36855  Sayfalar 45 - 59© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale