YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2012-3 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Ortaçağ Türk Mimarlığında Eyvan Kullanımında Mekan-İşlev İlişkisi
The Relation between Space and Function in the use of the Iwan in Turkish Architecture of the Middle-ages
Alev Erarslan
Sayfalar 145 - 160

MAKALE (TEZDEN)
3.
Endüstrileşmiş Konut Üretiminde Kitlesel Bireyselleştirme
Mass Customization in Industrial Housing Production
Altuğ Sarıyar, Oya Pakdi&775;l
Sayfalar 161 - 180

4.
Türkiye’de Sosyal Sermaye ve Sivil Toplumun Bölgesel Yapısı
Regional Structure of Social Capital and Civil Society in Turkey
Tuba İnal Çeki&775;ç
Sayfalar 181 - 190

5.
Mimari Tasarım Sürecinde Son Ürünün Değerlendirilmesi: Bir Bulanık Karar Verme Modeli
Evaluation of End-Products in Architecture Design Process: A Fuzzy Decision-Making Model
Serkan Palabıyık, Birgül Çolakoğlu
Sayfalar 191 - 206© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale