YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2012-2 Full Issue

Sayfalar I - IV

2.
Anıtsal Yığma Binalarda Ön-Değerlendirme Yöntemine Dayalı Risk Tespiti Anıtsal Yığma Binalarda Ön-Değerlendirme Yöntemine Dayalı Risk Tespiti
Monumental Masonry Buildings Pre-Assessment Method Based on Risk Assessment
Meltem VATAN, Gözün ARUN
Sayfalar 79 - 93

3.
İlköğretim Yapılarında Tip Proje Uygulama Sorunları Üzerine Bir İnceleme*
A Study on The Problems of The Implementation of Project Type Primary Structures
Çiğdem KÖSE, Ömür BARKUL
Sayfalar 94 - 102

4.
Erken Tasarım Evresinde Bilginin Dönüşümü Üzerine Bir Model Önerisi; Yıldız Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım 3 Stüdyosunda Bir Deneme
A Model Proposal on the Transformation of Knowledge in The Early Design Phase: A Trial in Architectural Design Studio 3 at Yıldız Technical University
Çiğdem CANBAY TÜRKYILMAZ, Çiğdem POLATOĞLU
Sayfalar 103 - 115

5.
İstanbul Metropoliten Alanında Kentsel Isınmanın Azaltılmasında Yeşil Alanların Önemi
The Importance of Green Spaces in Minimizing Urban Heat in The İstanbul Metropolitan Area
Çağdaş KUŞÇU ŞİMŞEK, Betül ŞENGEZER
Sayfalar 116 - 128

6.
Kentsel Akustik Çevrenin İşitsel Peyzaj Yaklaşımı ile Belgelenmesi ve Analizi Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Documentation and Analysis of the Urban Acoustical Environment in Terms of Soundscape
Aslı ÖZÇEVİK, Zerhan YÜKSEL CAN
Sayfalar 129 - 142© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale