YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2012-1 Full Issue

Sayfalar I - IV

2.
Yeni Nesil Bölgesel Eşitsizlik: Sayısal Uçurum
Next Generation of Regional Inequality: Digital Divide
Ayşegül ÖZBAKIR
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Mersin Şehrinin Kentsel Büyümesi ve Saçaklanması: Dünya Gözlem Verisine ve Toplumsal-İktisadi Verilere Dayalı Değişim Çözümlemesi
Urban Growth and Sprawl of Mersin City, Turkey: Change Analysis Based on Earth Observation and Socio-Economic Data
Burak BEYHAN, Hannes TAUBENBÖCK, Simon SUFFA, Tobias ULLMANN, Jürgen RAUH, Stefan DECH
Sayfalar 3 - 25

4.
İstanbul’da Suçun Kentsel Sorun Algısındaki Yerinin Birliktelik Kuralları ile İncelenmesi
Urban Crime Investigation Association Rules in Istanbul Location of the Perception of the Problem
Ömer BİLEN, Ayşenur ÖKTEN, Fulya GÖKALP
Sayfalar 26 - 35

5.
A Study on the Criteria for Branding Contractor Construction Sector Companies in Turkey
Türkiye’de İnşaat Sektöründe Yüklenici Firmaların Markalaşma Kriterleri Üzerine Bir Çalışma
Seher ÇAKO, Candan ÇINAR
Sayfalar 36 - 48

6.
The Effect of Creative Drama Activities Performed at the “Design Studies-1” Studio on Development of Creative Thinking Skills of Architecture Students
Tasarım Çalışmaları-1 Stüdyosunda Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Mimarlık Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünce Becerilerinin Gelişimine Etkisi
Levent ARIDAĞ, A. Esra ASLAN
Sayfalar 49 - 66

7.
Evaluation of the Assessment of the Adoption of Glued-Laminated Timber Technology by Ercoşkun Model in the Turkish Construction Industry
Türkiye Yapı Sektöründe Tutkallı Tabakalı Ahşap Teknolojisinin Benimsenmeme Nedenlerinin Ercoşkun Modeli ile Değerlendirilmesi
Erkan AVLAR, Pelin KARAÇAR ERCOŞKUN
Sayfalar 67 - 76© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale