YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2011-3 Full Issue

Sayfalar I - IV

2.
Anlamsal İfade Aracı Olan Cephelerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: İstanbul’da Meşrutiyet Caddesi’ndeki Cephelerin İncelenmesi
An Assessment Approach to Facades as a Tool of Semantic Expression: Study of Facades on Meşrutiyet Street in İstanbul
Özlem ŞENYİĞİT, İlhan ALTAN
Sayfalar 139 - 150

3.
Üniversite Kampüs Sistemlerinde Sosyal Mekan Kullanımları
The Usage of Social Areas in University Campus Systems
Begüm ERÇEVİK, Feride ÖNAL
Sayfalar 151 - 161

4.
21. Yüzyıl Tasarım Ortamında Süreç, Biçim ve Temsil İlişkisi
Relationship between Process, form and Representation in the Design Environment of 21st Century
Bülent Onur TURAN
Sayfalar 162 - 170

5.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası’nın Belde Belediyelerinin Planlama Süreçleri Üzerinde Yarattığı Etkiler
The Effects of 5216th Metropolitan Municipalities Law on the Planning Process of Town Municipalities
Serkan ÖZDEMİR, Mehmet Çağlar MEŞHUR
Sayfalar 171 - 183

6.
Mekansal Deneyimin İlk Yıl Mimarlık Öğrencilerinin Tasarımları Üzerindeki Etkileri
The Effects of Spatial Experience on the Designs of First Year Architecture Students
Yasemin ERKAN YAZICI, Meral ERDOĞAN
Sayfalar 184 - 192

7.
Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane’nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği Oluşturan Verilerin İncelenmesi
Architectural Identity in Changing Historical Areas: The Street Facades in Talimhane
Selin YILDIZ, Funda ÖZTÜRK KERESTECİOĞLU
Sayfalar 193 - 209© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale