YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 2 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2011-2 Full Issue

Sayfalar I - IV

2.
Konut Araştırma ve Karşılaştırmalı Konut Çalışmaları Sorunları
Problems in Housing Research and Comparative Housing Studies
G. Pelin SARIOĞLU ERDOĞDU
Sayfalar 71 - 78

3.
İstanbul’un Modernleşme Dönemi Otelleri (1840-1914)
Istanbul’s Modernization-Period Hotels (1840-1914)
Elif Çelebi YAKARTEPE, Can BİNAN
Sayfalar 79 - 94

4.
Diyarbakır Kale Kenti’nde Koruma ve Planlama Sorunları
Conservation and Planning Problems in Diyarbakır Castle City
D. Türkan KEJANLI, İclal DİNÇER
Sayfalar 95 - 108

5.
Peyzaj Planlama ve Kentsel Tasarımda Koruma-Kullanma için Yeni Bir Sistem Yaklaşımı Önerisi: Uludağ Milli Parkı ve “Rejenerasyon”
A Systemic Approach to Preservation-Utilization Balance in Landscape Planning and Urban Design: The Case of Uludag National Park
Sertaç ERTEN, Sultan GÜNDÜZ
Sayfalar 109 - 122

6.
Olimpiyat Yerleşkeleri Tasarımında Bir Girdi Olarak Sürdürülebilirlik
Sustainability as an Input for the Design of Olympic Villages
Banu DORALP, Ömür BARKUL
Sayfalar 123 - 137



© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık Fakültesİ



LookUs & Online Makale