YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2011-1 Full Issue

Sayfalar I - VI

2.
Enerji Performansına Dayalı Tasarımda Analiz ve Simülasyon
Analysis and Simulation on Energy Performance Based Design
Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL
Sayfalar 1 - 12

3.
Periyodik Rejimde Yalıtımlı ve Yalıtımsız Betonarme Duvarlarda Yoğuşma Denetimi: Edirne Örneği
Condensation Control of Insulated and Uninsulated Concrete Walls in the Periodic Regime: The Case of Edirne
Filiz UMAROĞULLARI, Gülay ZORER GEDİK, Esma MIHLAYANLAR
Sayfalar 13 - 20

4.
İstanbul’da Mevcut Çatı Sistemi ile Bitkilendirilmiş Çatı Sistemi Isıl Performanslarının Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi
Comparative Assessment of Thermal Performance of Existing Roof System and Retrofitted Green Roof System in Istanbul, Turkey
Nil TÜRKERİ, M. Cem ALTUN, Caner GÖÇER
Sayfalar 21 - 29

5.
Farklı Cam Türleri ve Yönlere Göre Pencere/Duvar Alanı Oranının Bina Enerji Performansına Etkisi: Eğitim Binası, İzmir
Impact of Window-to-Wall Surface Area for Different Window Glass Types and Wall Orientations on Building Energy Performance: A Case Study for a School Building Located in Izmir, Turkey
Yusuf YILDIZ, Türkan GÖKSAL ÖZBALTA, Zeynep DURMUŞ ARSAN
Sayfalar 30 - 38

6.
Eğitim Yapılarının Doğal Aydınlatma Performansı Açısından İncelenmesi
Investigation of Educational Buildings in Terms of Daylighting Performance
İlknur ERLALELİTEPE, Duygu ARAL, Tuğçe KAZANASMAZ
Sayfalar 39 - 51

7.
İşitsel Peyzaj Kavramı ve Kapalı Mekanların Akustik Konfor Değerlendirmesinde Kullanılabilirliği
Soundscape and the Adaptation of Soundscape to Covered Spaces
Aslı ÖZÇEVİK, Zerhan Yüksel CAN
Sayfalar 52 - 59

8.
Bir Kültür Mirasının Çok İşlevli Bir Yapı Kompleksine Dönüştürülmesinin Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi; Fiume Veneto Örneği
Analysing the Conversion of a Cultural Heritage to a Multi-functional Complex in the Context of Sustainability: Example of Fiume Veneto
Yasemen SAY ÖZER, Nevzat Oğuz ÖZER
Sayfalar 60 - 67© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale