YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 2 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2010-2 Full Issue

Sayfalar I - VI

2.
Anadolu-Türk Kent Tarihine Katkı: Anadolu Selçuklu Kenti (XII. Yüzyılın Başından XIII. Yüzyılın Sonuna Dek)
A Contribution to Anatolian-Turkish Urban History: The Anatolian Seljuk City (From the Beginning of the 12th Century to the End of the 13th Century)
Koray ÖZCAN, Zekiye YENEN
Sayfalar 55 - 66

3.
Yerleşmelerde İmaj Analizi Konusunda Bir Yöntem: Kastamonu Örneği
A Method of Analysing Urban Image: Lessons from Kastamonu
Nilgün Ç. ERKAN, Zekiye YENEN
Sayfalar 67 - 81

4.
Farklı Konut Bölgelerinde Yaşayanların Fiziksel Aktivite Alışkanlıklarının Karşılaştırılması
Comparision of Physical Activity Levels of People in Different Residential Areas
Ebru ÇUBUKÇU, Rabia ZEYBEK, Nazlı SHAFEI
Sayfalar 82 - 90

5.
Türkiye’de Tarım Alanı Tahribatı ve Çevresel Etki Değerlendirmesini Yeniden Düşünmek
Re-thinking the Agricultural Land Destruction and Environmental Impact Assessment in Turkey
Mehmet Doruk ÖZÜGÜL
Sayfalar 91 - 101© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale