YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2010-1 Full Issue

Sayfalar I - VI

2.
Yapılarda Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri Sorunsalı ve Mimari Çözüm Önerileri (Mersin Örneği)
Solar Hot Water System Matter in Turkey (Mersin Case)
Esra SAKINÇ, Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN
Sayfalar 1 - 10

3.
Hasta Bakım Ünitelerinin Tasarım Verimliliklerinin Bulanık Mantık Modeli Bağlamında Değerlendirilmesi
A Fuzzy Logic Model to Classify Design Efficiency of Nursing Unit Floors
Tuğçe KAZANASMAZ, Gökmen TAYFUR
Sayfalar 11 - 22

4.
Mevcut Yerleşimlerin Deprem İçin Fiziksel ve Sosyal Etkilenebilirliğinin Belirlenmesi: Avcılar Örneği
Earthquake and Physical and Social Vulnerability Assessment for Settlements: Case Study Avcılar District
Gül YÜCEL, Görün ARUN
Sayfalar 23 - 32

5.
Yapı Ürünlerinde Teknolojik Yeniliklerin Benimsenmesinde Bilgi Edinme Süreci İçin Model Önerisi
Model Proposed for the Process of Information Collection for Adoption of Technological Innovations in Construction Products
Pelin KARAÇAR ERCOŞKUN, Erkan AVLAR
Sayfalar 33 - 42

6.
Mimarlık Ofislerinin Yenilikçilik Sürecinde; Kullanıcı ve Müşterilerin Stratejik Rolü Üzerine Kalitatif Bir Araştırma Deneyimi
A Qualitative Research Experience of the Strategic Role of Users and Customers on the Architectural Offices Innovativeness
Yasemin ERBİL, Nilüfer AKINCITÜRK
Sayfalar 43 - 50

7.
İstasyon’dan Fenere MERSİN
MERSIN From Railway Station to the Lighthouse
Zekiye YENEN
Sayfalar 51 - 52
Makale Özeti | Tam Metin PDF© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale