YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 2 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2009-2 Full Issue

Sayfalar I - IV

2.
Kentte Yaratılanlar ve Paylaşılanlar: İstanbul’da Gökdelenler Üzerine Bir İnceleme
Who Gets ‘What’ in Cities? Questioning İstanbul’s Skyscrapers
Betül ŞENGEZER, Yiğit EVREN, Ayşe Nur ÖKTEN, Senem KOZAMAN SOM
Sayfalar 71 - 78

3.
Kentsel Mekânların Aynılaşması: Midyat Örneği
Uniformification of Urban Spaces: The Midyat Case
Berna DİKÇINAR SEL, Ayfer YAZGAN GÜL
Sayfalar 79 - 89

4.
Türkiye’de Batı Tarzı Büyük Ölçekli Tüketim Mekânlarının Gelişimi ve Kentsel Perakende Alanlarının Yasal ve Yapısal Olarak Düzenlenmesi Gayretleri
The Development of Western-Type Large-Scale Consumption Areas in Turkey and Legal and Structural Regulation Efforts in Urban Retail Environments
Mert KOMPİL, H. Murat ÇELİK
Sayfalar 90 - 100

5.
Küresel Akışlar, İstanbul ve İstanbul’da Küresel Mimarlık
Global Flows, Istanbul and the Global Architecture in Istanbul
Tülin GÖRGÜLÜ, Senem KAYMAZ KOCA
Sayfalar 101 - 109

6.
Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Ürünleri: Rezidanslar
The New Products of Consumption-Oriented Architecture in Recent Years: Residences
Uygar YÜKSEL, M. Tolga AKBULUT
Sayfalar 110 - 118© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale