YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2009-1 Full Issue

Sayfalar I - IV

2.
The Mystery of Planning in Istanbul: Three Impressions of a Visitor
John LOVERING
Sayfalar 1 - 4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
İstanbul’un Koruma Alanlarının Değerlendirilmesi
An Overview of Istanbul’s Conservation Sites
İclal DİNÇER, Zeynep ENLİL, Yiğit EVREN
Sayfalar 5 - 15

4.
Kentsel Rejim Kuramının Türkiye’deki Kentleşme Dinamiklerinin Açıklanmasında Uygulanabilirliği Üzerine Kuramsal Bir Tartışma
Does the Urban Regime Theory Provide an Appropriate Theoretical Framework for Analysis of Urban Politics in the Context of the Urbanization Process in Turkey? A Theoretical Discussion
Mehmet Hakan UZBEK, İclal DİNÇER
Sayfalar 16 - 26

5.
Geleceğin Ekolojik ve Teknolojik Kentleri
Ecological and Technological Cities of the Future
Özge Yalçıner ERCOŞKUN, Şule KARAASLAN
Sayfalar 27 - 34

6.
Yeniden Kullanıma Adaptasyon ve Sosyokültürel Sürdürülebilirlik Bağlamında Afyonkarahisar Millet Hamamının Değerlendirilmesi
Assessing the Afyonkarahisar Millet Hamam in the Context of Reuse Adaptation and Sociocultural Sustainability
Dicle AYDIN, Ş. Ebru OKUYUCU
Sayfalar 35 - 44

7.
Özel Sektör Yönetim Binalarında Sistem İyileştirme Modeli
A Model to Improve the Management Buildings used by Private Sector
İclal ALUÇLU, Ayfer AYTUĞ
Sayfalar 45 - 51

8.
Hasta Bakım ve Tedavi Ünitelerinin Verimli Tasarlanması
Efficient Design of Nursing Unit Floors
Z. Tuğçe KAZANASMAZ, Arda DÜZGÜNEŞ
Sayfalar 52 - 60

9.
Isıtmada kullanılan “C Tipi Denge Bacalı (Hermetik)” Aygıtlarda Atık Gaz Çıkışının Dış Duvarlarda Düzenlenmesi
Positional Arrangements of Waste Exhaust Gas Ducts of C-Type Balanced Chimney Heating Devices on Building Façades
Erkan AVLAR, Ezgi Korkmaz
Sayfalar 61 - 68© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale