YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
MAKALE
1.
Kentsel Kıyı Alanlarında Yer Alan Sanayi Bölgelerinde Dönüşüm Potansiyelinin Değerlendirilmesi; Haliç – Tersaneler Bölgesi
The Evaluation Of Transformation Potantial Of The Industrial Zones Located On The Urban Waterfronts; Haliç – Dockyards Region
Bora Yerliyurt, Emre Aysu
Sayfalar 194 - 205

2.
Bosna-Hersek’in Savaş Sonrasi Değişen Konut Politikasi – Mostar Örneği: Yeni Yerleşim Alanları
Bosnia-Herzegovina’s Changing Post War Housing Policy – Mostar Case: New Settlement Areas
Pınar Engincan, İhsan Bilgin
Sayfalar 206 - 218

3.
Konstantin Kalfa’nin Mektubu
Konstantin Kalfa’nin Mektubu
Oya Şenyurt
Sayfalar 219 - 229
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Küçüksu Kasrı’nın İnşaat Bedelindeki Anlaşmazlık: Rus Konstantin Kalfa’nın Alacakları
The Dispute In The Construction Cost Of Küçüksu Summer Palace: Money Owed To The Russian Master Builder Konstantin
Oya Şenyurt
Sayfalar 330 - 343© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale