YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
MAKALE
1.
Kentleşme Sürecinde Konut Olgusunun Geçirdiği Değişimler Çerçevesinde Yukari Değirmendere- Çarşi İçi Mahallesi Örneği
The Changes In The House Concept Through Urbanisation Movement With The Reference Yukari Degirmendere-Carsiici Neighbourhood
Didem Ertan Bilgiç
Sayfalar 1 - 15

2.
Planlamada Belirsizlik Sorunu: Ulaşım Planlamasında Yolculuk Talebi
Problem Of Uncertainity In Planning: Travel Demand In Transportation Planning
Fitret Zorlu
Sayfalar 16 - 32

3.
Mimari Aydinlatmaya Yönelik Elipsoit Yansitici Tasarimi
Ellipsoid Reflector Design To Use In Architectural Lighting
Leyla Dokuzer Öztürk, Togan Tong, Şensin Aydın Yağmur
Sayfalar 33 - 52

4.
Açik Planli Bürolarda Akustik Sorunlar Ve Denetim Önlemleri: Bir Örnek Üzerinde Değerlendirmeler
Acoustical Problems And Requirements In Open Planned Offices- Elevations On A Case Study
Barış Acar, Neşe Yüğrük Akdağ
Sayfalar 53 - 67

5.
İkincil Konutlarin Turizm Sektöründe Yeniden Kullanilabilmesine İlişkin Bir Model
A Model On Reusing Of Secondary Housing In Tourism
Kunter Manisa, Tülin Görgülü
Sayfalar 68 - 78

6.
Türkiye’deki Ve Dünyadaki Mimarlik Eğitiminin Karşilaştirmali Analizi İle Küreselleşmenin Mimarlik Eğitimine Etkisinin İrdelenmesi
Education Of Architectural In World And Turkey With Comparison Analyses And The Effect Of The Globalisation To The Architectural Education
Hande Nalçakan, Çiğdem Polatoğlu
Sayfalar 79 - 103

7.
İki Fransız Mimari Henri Prost Ve August Perret’nin İstanbul İle İlgili Çalışmaları
Işık Aydemir
Sayfalar 104 - 111
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
İktisadî Mekânin Doğasi Ve Türevleri
İsmet Okyay
Sayfalar 112 - 116
Makale Özeti | Tam Metin PDF© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale