YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 2 (4)
Cilt: 2  Sayı: 4 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
MAKALE
1.
8 Yillik Temel Eğitim Okullarinda Müfredatin Gerektirdiği Mekan Standartlarinin İstanbul Okullari Üzerinden Analizi
An Examination Of Istanbul Schools Of The Spatial Requirements Required By The Educational Model Applied To Eight-Year Basic Education School
Candan Çınar, Füsun Çizmeci, Zafer Akdemir
Sayfalar 188 - 203

2.
Tarihi Çevrelerde Yeniden Değerlendirme Kavramı
The Concept Of Revalorization In Historical Environments
Dr. F. Pınar Arabacıoğlu, Prof. Işık Aydemir
Sayfalar 204 - 212

3.
Kent Ormanlarinin Rekreasyonel Amaçlı Kullanımı Ve İstanbul İli Örneğinde İrdelenmesi
Urban Forests As Recreational Areas: A Case Study In Istanbul
Şerafeddin Uslu, Tülay Ayaşlıgil
Sayfalar 213 - 236

4.
Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Üretim Teknolojilerinin Mimarlıktaki Kullanımları
The Uses Of Digital Design And Manufacturing Tehniques In Architectural Design Process
Fulya Özsel Akipek, Necati İnceoğlu
Sayfalar 237 - 253

5.
Tasarimin Sosyo-Kültürel Boyutu
Socio-Cultural Dimension Of Design
Mehtap Sağocak
Sayfalar 254 - 265© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale