YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
MAKALE
1.
Mimarlik İçin Bilgisayar Destekli Eğitim Araçlari: Sinan Camileri Örneği
Computer-Aided Instruction Tools For Architecture: Case Study Of Sinan Mosques
Tuğrul Yazar, Birgül Çolakoğlu
Sayfalar 136 - 144

2.
Gazbeton Yapı Ürünlerinin Konutlarda Kullanımı
Usage Of Aerated Concrete Construction Elements In Houses
Rüveyda Kömürlü, Hakkı Önel
Sayfalar 145 - 158

3.
Kamusal Alanda Oturma Eylemi Ve Ergonomik İlkeler
Seating In Public Spaces And The Ergonomic Principles
Cem Doğan, Onur Altan
Sayfalar 159 - 166

4.
Sektörel Yığılmalari Kullanarak Yerel Potansiyeli Tanımlamak Ve Kırsal Kalkınma
Explaining Local Economic Potentials By Using Sectoral Aggregations And Rural Development
İclal Dinçer
Sayfalar 167 - 175

5.
Park Alanlarında Kullanıcı Memnuniyeti Açisindan Bakımın Önemi
Importance Of Maintenance In The Parks According To Users Satisfaction
Gökçen Firdevs Yücel
Sayfalar 176 - 187© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale