YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 17 (4)
Cilt: 17  Sayı: 4 - 2022
Özetleri Göster | << Geri
1.
Megaron 2022-4 Full Issue

Sayfalar I - V

MAKALE
2.
Sürdürülebilirliğe Dair Farkındalığın Artırılmasında Kamusal Pedagojiler ve Müdahaleler
Urban interventions and public pedagogies for raising public awareness on sustainability
Beste Sabır Onat
doi: 10.14744/megaron.2022.82346  Sayfalar 575 - 588

3.
Covid-19 Pandemisi Sırasında Temel Tasarımı Çevrim içi Ortamda Öğretmek: Geleneksel ve Yenilikçi Yöntemlere Dair Bir Değerlendirme
Teaching basic design online during the Covid-19 pandemic: An evaluation of the conventional and innovative pedagogies
Duygu Cihanger Ribeiro
doi: 10.14744/megaron.2022.70457  Sayfalar 589 - 601

4.
Topkapı Sarayı Mutfak Kompleksinin Su Yolları: Yeni Bulgular Doğrultusunda İncelenmesi ve Yorumlanması
Water supply of the Topkapı Palace kitchen complex: Review and interpretation based on new findings
Ece Uysal Engüdar, Uzay Yergün
doi: 10.14744/megaron.2022.77753  Sayfalar 602 - 616

5.
Konser Salonları Akustik Tasarımında Önemli Bir Parametre: Enstrüman Yönselliklerinin Belirlenmesi
An important parameter in concert hall design: Determination of directivity for instruments
Yalın Özgencil, Neşe Yüğrük Akdağ
doi: 10.14744/megaron.2022.67625  Sayfalar 617 - 628

6.
Öğrenme mekanlarındaki renklerin, öğrencilerin dikkat, duygu ve davranışlarına etkisi
The influence of learning space colours on students within attention, emotional and behavioural
Fazıla Duyan, Fatma Rengin Ünver
doi: 10.14744/megaron.2022.53386  Sayfalar 629 - 643

7.
Büro cephelerindeki yatay ve düşey çıkıntıların görsel ve ısısal konfor üzerindeki etkisinin belirlenmesi
Determining the impact of horizontal and vertical fins of office facades on visual and thermal comfort
Gülçin Süt, Leyla Dokuzer Öztürk
doi: 10.14744/megaron.2022.23356  Sayfalar 644 - 657

8.
Açık Alanların Kentsel Yüzey Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Assessment of urban surface performance of open spaces with multi-criteria decision-making method
Elif Safiye Serdar Yakut, Sehnaz Cenani, Gülen Cagdaş
doi: 10.14744/megaron.2022.47827  Sayfalar 658 - 672

9.
Erzurum tarihi kent dokusu mekân dizimi ve erişilebilirlik analizi
Space and accessibility analysis of Erzurum historical urban zone
Hilal Turgut
doi: 10.14744/megaron.2022.80037  Sayfalar 673 - 683© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale