YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 17 (2)
Cilt: 17  Sayı: 2 - 2022
Özetleri Göster | << Geri
1.
Megaron 2022-2 Full Issue

Sayfalar I - V

MAKALE
2.
Privacy, patterns, and factors in urban open spaces (Case study: Jannat Park in Shiraz City)
Hajar Asadpour, Mina Razmara, Ali Akbar Heidari, Malihe Taghipour
doi: 10.14744/megaron.2022.98965  Sayfalar 195 - 208

3.
Determination of the transition strategies to a sustainable and resilient city-region food system using the AHP-SWOT-TOWS methodology for Istanbul
Ebru Seçkin, Güzin Güliz Özdil
doi: 10.14744/megaron.2022.76259  Sayfalar 209 - 220

4.
İstanbul metropoliten alanında nüfus hareketliliğinin dinamikleri
Dynamics of population mobility in İstanbul metropolitan area
Fikret Zorlu, Ali Cenap Yoloğlu
doi: 10.14744/megaron.2022.87854  Sayfalar 221 - 234

5.
A neo-structuralist perspective on architectural theory of post-truth era: Re-constructing the architect–subject
Rabia Çiğdem Çavdar
doi: 10.14744/megaron.2022.99835  Sayfalar 235 - 244

6.
Bir kültürteknik olarak mimari çizim
Architectural drawing as a ‘kulturtechnik’
Melek Kılınç, Ahmet Tercan
doi: 10.14744/megaron.2022.72687  Sayfalar 245 - 263

7.
Göç tartışmaları bağlamında yabancılaşmanın kaynağı olarak mekân
Space as a source of alienation in the context of migration debates
Serhat Ulubay, Feride Önal
doi: 10.14744/megaron.2022.97957  Sayfalar 264 - 273

8.
Kentsel kıyı alanlarında taşkın riskine yönelik uyum stratejilerini İzmir Karşıyaka kıyı bandı örneği ile değerlendirmek
Assessing adaptation strategies against flood risk in urban coastal areas through Izmir Karsiyaka coastline case
Çağla Ercanlı, Gökçeçiçek Savaşır
doi: 10.14744/megaron.2022.46666  Sayfalar 274 - 291

9.
Türkiye’de mimarlık araştırmalarına yönelik bir i̇nceleme
An analysis of architectural research in Turkey
Gizem Alataş Temel, Ruşen Yamaçlı
doi: 10.14744/megaron.2022.27790  Sayfalar 292 - 312

10.
Beyoğlu’nda çok i̇şlevli yarı kamusal/özel mekânların kentsel dokuya eklemlenmeleri üzerine tipomorfolojik bir okuma; pasajlar, geçitler, çıkmazlar, siteler
A typomorphological reading on the articulation of multifunctional semi-public/private spaces to the urban texture in Beyoğlu; arcades, passageways, dean ends, sites
Ayşe Derin Öncel
doi: 10.14744/megaron.2022.65390  Sayfalar 313 - 340

11.
External fire-escape stairs risk analysis: A case study in İstanbul
Erkan Avlar, Ezgi Korkmaz, Hüsniye Sueda Yıldırım
doi: 10.14744/megaron.2022.66743  Sayfalar 341 - 356

12.
A comparative analysis of energy performance for external wall types in practice
Sevgül Limoncu, Seda Serbest Yenidünya
doi: 10.14744/megaron.2022.56492  Sayfalar 357 - 370

13.
Pandemi ile evde yaşam: COVID-19 süreci ve sonrası için konut tasarım stratejileri
Life at home with the pandemic design strategies of housing, for during and after the COVID-19
Derya Adıgüzel Özbek, Armağan Seçil Melikoğlu Eke
doi: 10.14744/megaron.2022.78642  Sayfalar 371 - 388

14.
Riskli oyun ve macera oyun alanları
Risky play and adventure playground
Okşan Tandoğan
doi: 10.14744/megaron.2022.63496  Sayfalar 389 - 408© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale