YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 16 (3)
Cilt: 16  Sayı: 3 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2021-3 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Mimari Mirasın Sel Riski Analizi İçin Bir Model Önerisi: Edirne II. Bayezid Külliyesi Sel Riski Analizi
A Model Proposal for the Flood Risk Analysis of the Architectural Heritage: Edirne Bayezid II Complex Flood Risk Analysis
Banu Gökmen Erdoğan, Zeynep Gül Ünal
doi: 10.14744/megaron.2021.88785  Sayfalar 367 - 384

3.
Erken Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Yapılarına Bir Örnek: Bursa İstiklal İlkokulu
An Example for Primary Schools in the Early Republican Era: Bursa İstiklal Primary School
Aybike Sayın, Burcu Selcen Coşkun
doi: 10.14744/megaron.2021.93206  Sayfalar 385 - 401

4.
20. Yüzyılın Başında Yeni Yapım Teknolojilerinin Özgün Bir Sentezi: Mimar Kemaleddin’in I. Vakıf Han’ı ve Hennebique Sistemi
The Original Synthesis of New Construction Technologies in the Beginnings of 20th Century: Architect Kemaleddin’s Vakif Han I and Hennebique System
Ömer Dabanlı
doi: 10.14744/megaron.2021.66742  Sayfalar 402 - 417

5.
Sedad Hakkı Eldem’in Mimarlığında “Uzlaşım” (Conventionalization) Olarak Tip Kavramı
The Notion of Type as “Conventionalization” in Sedad Hakkı Eldem’s Architecture
Bilgen Dündar
doi: 10.14744/megaron.2021.78055  Sayfalar 418 - 429

6.
Bağdat Caddesi ve Çevresinde 1965-1973 Yılları Arasında İnşa Edilmiş Apartmanların Cephe Özellikleri
Façade Characteristics of Apartment Buildings Constructed Between 1965-1973 at Bağdat Avenue and its Surroundings
Hale Gönül
doi: 10.14744/megaron.2021.74384  Sayfalar 430 - 453

7.
1960-1980 Yılları Arasının Üretken Figürlerinden Melih Koray’ın Apartman Tasarımlarındaki Cephe Dili
The Façade Language in the Apartment Designs of Melih Koray, a Productive Figure of 1960-1980 Period
Efsun Ekenyazıcı Güney, Hande Tulum Okur
doi: 10.14744/megaron.2021.03264  Sayfalar 454 - 467

8.
Kalite Parametrelerinin İç Mekân Tasarımı Özelinde Yorumlanması ve Barselona Tasarım Müzesi Üzerine Bir Değerlendirme
Interpretation of Quality Parameters in Interior Design Special and An Evaluation Over Barcelona Design Museum
Merve Karaoğlu Can
doi: 10.14744/megaron.2021.98624  Sayfalar 468 - 487

9.
İnşadan İskâna Ortak Mekânların Değişimi: 1950-1980 Yılları Arasında Ankara’da İnşa Edilen Kooperatif Yapıları Üzerinden Bir Araştırma
Change of Common Spaces from Construction to Settlement: A Research on Housing Cooperatives Constructed in Ankara Between 1950-1980
Eda Balaban Varol, Gülçin Cankız Elibol
doi: 10.14744/megaron.2021.56198  Sayfalar 488 - 507

10.
Yüksek Yapılarda Strüktürel Sanatın Bulanık Mantık Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Structural Art in Tall Buildings Using Fuzzy Logic Analytical Hierarchy Process Method
Sultan Şimşek, Ayşin Sev
doi: 10.14744/megaron.2021.65037  Sayfalar 508 - 522

11.
Pencere Sistemlerindeki Bozulmaların Tespiti ve Değerlendirilmesine Yönelik Bir Karar Destek Modeli Önerisi
A Decision Support Model Proposal for the Detection and Evaluation of Deterioration in Window Systems
Emine Merve Okumuş, Özlem Eren
doi: 10.14744/megaron.2021.76402  Sayfalar 523 - 542

12.
Kayseri’de 2000 Yılı Sonrası Neo-liberal Politikalar: Kamu Arazilerinin Büyük Ölçekli Kentsel Projelere Dönüşümü
Neo-liberal Policies in Kayseri After 2000: Transformation of Public Lands Into Large Scale Urban Projects
Zeynep Ergen, Neşe Gurallar
doi: 10.14744/megaron.2021.02525  Sayfalar 543 - 558

13.
Covid-19 Salgını Koşullarında Açık ve Yeşil Alanların Kullanımına Yönelik Uygulamalara Peyzaj Mimarlarının Yaklaşımları
Approaches of Landscape Architects to Applications for the Use of Open and Green Spaces in Conditions of Covid-19 Pandemic
Sibel Mansuroğlu, Veysel Dağ, Ayşe Kalayci Önaç, Zerrin Söğüt, Tanay Bi&775;ri&775;şçi&775;
doi: 10.14744/megaron.2021.90699  Sayfalar 559 - 573

14.
Simetri Eksenindeki İşaret Ögesinin Görme Engellinin Mekânsal Okumasına Etkisi
The Effect of the Landmark on the Symmetry Axis to the Spatial Legibility of the Visually Impaired
Özlem Belir
doi: 10.14744/megaron.2021.33269  Sayfalar 574 - 582© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale