YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 16 (2)
Cilt: 16  Sayı: 2 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2021-2 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Sinema ve Televizyonda Ofis Mekânının Evrimi
Evolution of Office Space in Cinema and Television
Nihan Muş Özmen, Burak Asiliskender
doi: 10.14744/megaron.2021.70431  Sayfalar 169 - 182

3.
Konutta Esnekliğin Serbest Sınıflama Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Reviewing Flexibility in Housing with Free Sorting Method
Melisa Diker, M. Tolga Akbulut
doi: 10.14744/megaron.2021.34976  Sayfalar 183 - 196

4.
Üniversite Yerleşkesi Dış Mekanlarının Kapsayıcılığı için Performans Değerlendirme Aracı
A Performance Evaluation Tool for Inclusiveness in University Campus Outdoor Spaces
İlkay Dinç Uyaroğlu
doi: 10.14744/megaron.2021.35336  Sayfalar 197 - 211

5.
Mimarlık Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kendi Problem Çözme Becerilerine Dair Algılarının Dikkat ve Görsel-Mekânsal Becerileriyle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
A Research On the Relationship Between Problem-Solving Appraisal, Attention, and Visuospatial Skills of First-Year Architecture Students
Aktan Acar, Şebnem A. Soysal Acar, Elif Ünver
doi: 10.14744/megaron.2021.98623  Sayfalar 212 - 222

6.
Mimarlık Eğitiminde Depremin Yeri ve Depremin Eğitsel Boyutu: Küresel Gündem ve Türkiye Bağlamı Üzerine Bir Değerlendirme
The Place of Earthquake in Architectural Education and the Educational Dimension of the Earthquake: An Evaluation of the Global Agenda and Turkey Context
Ayla Ayyıldız Potur, Haşim Metin
doi: 10.14744/megaron.2020.94210  Sayfalar 223 - 254

7.
Restorasyon için Kamu İhalelerinde Fiyat Dışı Unsurlar ve Neues Müzesi Örneği ile Bir Karşılaştırma
Non-Price Criteria in Public Tenders for Restoration and A Comparison with Neues Museum Case
Erkan Kambek, Gülsün Tanyeli
doi: 10.14744/megaron.2021.68094  Sayfalar 255 - 270

8.
İbrahim Paşa Mahallesi’nde Bir Grup Geleneksel Erzurum Evi Üzerine Plan Restitüsyonu Denemesi
A Restitution Study for the Plans of a Group of Traditional Erzurum Houses in İbrahim Paşa District
Emriye Kazaz
doi: 10.14744/megaron.2021.85520  Sayfalar 271 - 285

9.
Basit Plan Formlu Binalarda Rüzgar Akış Analizi
Wind Flow Analysis on Simple Plan-Shaped Buildings
Tuğba İnan Günaydın
doi: 10.14744/megaron.2021.99975  Sayfalar 286 - 305

10.
Mimari Akustikte Kulaklıkla Yapılan Dinleme Testleri İçin Ses Düzeyi Kalibrasyonu Üzerine Bir Çalışma
A Study on Sound Level Calibration for Listening Tests Performed with Headphones in Architectural Acoustics
Ezgi Türk Gürkan, Zerhan Yüksel Can
doi: 10.14744/megaron.2021.56244  Sayfalar 306 - 314

11.
Kırsal Peyzajların Değişimlerinin Nedenleri ve Etkilerinin Analizi: Doğu Karadeniz-Ordu İli Örneği
Analyzing the Causes and Effects of Rural Landscape Changes: The Case of the Ordu Province of Eastern Black Sea Basin (Turkey)
Berna Dikçınar Sel
doi: 10.14744/megaron.2021.44520  Sayfalar 315 - 324

12.
Tarihi Mahalle Sakinlerinin Yere Bağlılığının Turizm Desteği Üzerindeki Etkisi
The Impact of Place Attachment of Historical Neighborhood Residents On the Tourism Support
Aslı Altanlar
doi: 10.14744/megaron.2021.90236  Sayfalar 325 - 335

13.
Havalimanı Terminal Binalarında Sürdürülebilirliğin LEED Sertifikası Çerçevesinde İrdelenmesi
Examination of Sustainability in Airport Terminal Buildings within the Framework of LEED Certificate
Figen Çelik, Ş. Tülin Görgülü
doi: 10.14744/megaron.2021.62447  Sayfalar 336 - 349

14.
Revzenlerin Yapım Teknikleri, Bozulmaları ve Restorasyon Sorunları
Manufacturing Techniques, Deterioration, and Restoration Problems of Traditional Gypsum Windows
Drahşan Uğuryol, Mehmet Uğuryol
doi: 10.14744/megaron.2021.87360  Sayfalar 350 - 365© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale