YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 16 (1)
Cilt: 16  Sayı: 1 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2021-1 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Mimari Çizimler ile Bellek Oluşturma
Forming Memory Through Architectural Drawings
Gaye Bezircioğlu Senvenli, Gülçin Pulat Gökmen
doi: 10.14744/megaron.2021.59913  Sayfalar 1 - 9

3.
Ali Kayımzade Evi ve Sevilay Paşazade Evi’ni Lefke’deki Geleneksel Ev Örnekleri Olarak İrdelemek
Examining Ali Kayımzade House and Sevilay Paşazade House as examples of Traditional Houses in Lefke
Makbule Oktay
doi: 10.14744/megaron.2020.26779  Sayfalar 10 - 26

4.
Değerlerin Geçmişten Geleceğe Aktarımı: Ankara Zafer Meydanı için Stratejik Program Araştırması
Transmitting Values From Past To Future: A Strategic Program Inquiry For Ankara Victory Square (Zafer Meydanı)
Pınar Dinç Kalaycı, Dilek Aybek Özdemir
doi: 10.14744/megaron.2020.77674  Sayfalar 27 - 38

5.
Mimarlık Tarih Yazımında “Lale Devri”
A Reevaluation of the Architectural Historiography of the “Tulip Period”
Nilay Özlü
doi: 10.14744/megaron.2020.37791  Sayfalar 39 - 52

6.
Sürdürülebilir Mimari Yaklaşım ile Tasarlanmış Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Ergonomi Kavramının Bahriye Üçok Ekolojik Anaokulu Örneği Üzerinden İncelenmesi
A Study on Examining the Concept of Ergonomics in Preschool Educational Buildings Designed with Sustainable Architectural Approach Through the Sample of Bahriye Üçok Ecological Kindergarten
Gözde Kızılkan, Çiğdem Canbay Türkyılmaz
doi: 10.14744/megaron.2021.03743  Sayfalar 53 - 67

7.
Güzel Sanatlar Akademisi 1925 Mezunu Bir Mimar: Hüseyin Hüsnü Tümer
The Academy of Fine Arts Graduate (1925) Architect: Huseyin Husnu Tumer
Ali Değirmenci, Nuran Kara Pilehvarian
doi: 10.14744/megaron.2021.44365  Sayfalar 68 - 80

8.
Salonların Mimari Tasarımının Erken Düşme Süresi ve Çınlama Süresi Akustik Parametrelerine Etkisi
Effects of Architectural Design on Acoustic Parameters EDT and T30 in Halls
Nuriye Nida Çelebi Şeker
doi: 10.14744/megaron.2021.12979  Sayfalar 81 - 91

9.
Çocukların Yapılı Çevre Üzerine Anlayış ve Beklentileri: Bangladeş’in Khulna Şehrinde Bir Çalışma
Children’s Understanding and Aspirations on Built Environment: A Case Study on Khulna City of Bangladesh
Md Ashiq Ur Rahman, Talha Tasnim, Md Moynul Ahsan
doi: 10.14744/megaron.2021.55632  Sayfalar 92 - 100

10.
Türkiye’de Sosyodemografik Değişkenlere Göre Yüksek Hızlı Tren Yolcu Memnuniyeti
High Speed Rail Passenger Satisfaction According to Socio-Demographic Variables in Turkey
Seher Özkazanç
doi: 10.14744/megaron.2020.64426  Sayfalar 101 - 115

11.
İstanbul’un Tarihi Alanları’nda Koruma Sürecinin Haklar Bağlamında İncelenmesi
Evaluation of the Conservation Process in Historic Areas of Istanbul in the Context of Rights
Erdem Eryazıcıoğlu
doi: 10.14744/megaron.2021.82642  Sayfalar 116 - 128

12.
Türkiye’de 65 Yaş Üstü Nüfusun Yaşlı Yığılması Konusunda Farklılık Gösteren İllere Göre Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
A Quality of Life Investigation of the Population Over 65 Years Old Concerning Turkish Provinces with Different Agglomeration Levels of Elderly Population
Neşe Köse, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.14744/megaron.2020.54715  Sayfalar 129 - 142

13.
Plansız Gelişen Meydanlarda Mekânsal Bütünleşme ve Morfolojik Bileşenlerin Çözümlenmesi: Muğla Saburhane Meydanı Örneği
Decoding the Spatial Integration and Morphological Components in Unplanned Squares: the Case of Muğla Saburhane Square
Havva Özdoğan
doi: 10.14744/megaron.2021.57984  Sayfalar 143 - 156

14.
Diyaliz Merkezlerinde Tek ve Çift Sıra Yatak Yerleşim Düzenlerinin Hastaların İletişim ve Psikolojik Durumları Üzerine Etkilerinin Mekânsal Analizi
Spatial Analysis of the Effects of Single- and Double-Bed Layouts on Patients’ Communication Patterns and Psychological States in Dialysis Centers
Meryem Yalçın, Betül Bilge Özdamar
doi: 10.14744/megaron.2021.50465  Sayfalar 157 - 167© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale