YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 15 (3)
Cilt: 15  Sayı: 3 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2020-3 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Açık Tasarım Eğitimine Doğru: Hesaplama ve Hesap Verebilme
Open Design Education: Addressing Accountability in the Age of Computing
Desantila Hysa, Mine Özkar
doi: 10.14744/megaron.2020.32650  Sayfalar 343 - 349

3.
Grafitinin Yer Oluşturucu Etkisi: İstanbul Karaköy Alt Geçit Örneği
Effect of Graffiti As Placemaker: Istanbul Karakoy Underpass Example
Ayşe Gül Gemci, Deniz Erinsel Önder
doi: 10.14744/megaron.2020.64872  Sayfalar 350 - 368

4.
Tarihi Binalara Ek Bina Tasarımında Strüktür ve Malzeme Seçimi için Bir Değerlendirme Modeli
Structure and Material Assessment Model for Historical Building Extension Design
Lory Zakar, Özlem Eren
doi: 10.14744/megaron.2020.48285  Sayfalar 369 - 383

5.
Köy Enstitüleri’nin İlk Mezunları ve Onların Okulları: Milas-Kapıkırı İlkokulu
First Graduates of Village Institutes and Their Schools: Milas-Kapikiri Primary School
Melek Zühre Sözeri Yıldırım, Hüseyin Ökten
doi: 10.14744/megaron.2020.15921  Sayfalar 384 - 398

6.
Güncel Beden Kuramlarının Mekânı Dönüştürme Olasılıkları
On Possibilities of Transforming Space Emerging from Theories on Body
Semin Erkenez, Ayşen Ciravoğlu
doi: 10.14744/megaron.2020.34341  Sayfalar 399 - 411

7.
Mimari Tasarım Eğitiminde “Aktif Stüdyo” Deneyimleri
“Active Studio” Experiences in Architectural Design Education
Bengi Yurtsever, Çiğdem Polatoğlu
doi: 10.14744/megaron.2020.57614  Sayfalar 412 - 429

8.
Yapı Kabuğunda Kullanıcı Güvenliği ve Riskleri
Occupant Safety and Risks Related to Building Envelope
Semih Serkan Ustaoğlu, Sevgül Limoncu
doi: 10.14744/megaron.2020.08068  Sayfalar 430 - 440

9.
Türkiye’de Mimarlar ve Üreticilerin Yapı Ürünlerinin Çevresel Bilgilerini Elde Etme ve Sunma Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Comparative Assessment of Architects and Manufacturers Behaviors for Obtaining and Presenting Environmental Information of Building Products in Turkey
Nurşah Serter, Gökçe Tuna Taygun
doi: 10.14744/megaron.2020.70370  Sayfalar 441 - 455

10.
Colin Rowe’un “Bağlamsalcılığı”na Yirmi Birinci Yüzyıl Kentleri Üzerinden Yeniden Bir Bakış
A Review of Colin Rowe’s Contextualism Through Twenty-first Century Cities
Ebru Bingol
doi: 10.14744/megaron.2020.83436  Sayfalar 456 - 466

11.
İstanbul’un Trakya Hinterlandı’nda Bir Bizans Dönemi Yapısı: Haramidere Sarnıcı
A Byzantine Structure from the Thracian Hinterland of Istanbul: Haramidere Cistern
Mustafa Çağhan Keskin, Kerim Altuğ
doi: 10.14744/megaron.2020.45712  Sayfalar 467 - 480

12.
Uluslararası İnşaat Müteahhitliği İşlerinin Regülasyonu: Ulusötesi ve Ulusal Çerçeveler Arasındaki Çelişkiler
Regulation of International Construction Contracting Works: Contradictions Between Transnational and National Frameworks
Elvan Gülöksüz
doi: 10.14744/megaron.2020.19794  Sayfalar 481 - 489

13.
Kamusal Alanlara Erişimde Optimum Yaya Güzergâhı Konforunu Belirlemeye Yönelik Kavramsal Bir Yaklaşım
A Conceptual Approach to Determine Optimum Pedestrian Comfort Route to Access Urban Public Spaces
Müge Ünal Çilek
doi: 10.14744/megaron.2020.16023  Sayfalar 490 - 507© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale